Dårlig taper – eller offer for politisk spill?

Den franske Scorpone ubåten skal være mer tilpasset de norske ambisjonene enn hva det tyske alternativet er. Hevder DCNS ihvertfall. Ill.: DCNS

Fire nye ubåter, det er hva Den kongelige norske marine skal anskaffe. Valget falt på det tyske alternativet fra ThyssenKrupp. Taperen var franske DCNS med sin Scorpone-klasse. Nå hevder det franske selskapet at et politisk jokerkort ble lagt på bordet og at det var dette kortet som stoppet anbudskonkurransen.

Vinn eller forsvinn, heter det ofte. Enten surmuler franskmennene på uprofesjonelt vis eller så er de utsatt for et politisk renkespill det lukter svidd av. Det var Finansavisen som først meldte om den franske reaksjonen. Til avisen uttrykte DCNS frustrasjon over at prosessen ble avgjort på et tidligere tidspunkt enn forespeilet.

Det var i begynnelsen av februar at det norske forsvarsdepartementet besluttet at Norge skal kjøpe fire tyske ubåter. – Hva annet enn politikk kan ligge bak når anbudsprosessen avsluttes før alle de formelle milepælene var tilbakelagt, undret DCNS i artikkelen i Finansavisen.

Det franske poenget er at det ikke kan være i norsk interesse å stoppe konkurransen når Norge bare har fått løfter fra den annonserte partneren, og ikke en juridisk bindende avtale. Et annet moment som kjøres frem fra fransk side er funksjonaliteten i det tyske alternativet. – De tyske ubåtene passer best i grunt farvann i Østersjøen, svarer franskmennene på den norske marinens ambisjon om å gå dypere og lengre ut enn tidligere, altså såkalte blue water-operasjoner.

– Alle vet at den tyske ubåtens eneste operasjonsområde er de grunne farvannene langs kysten av Østersjøen, hevder DCNS og poengterer at man ikke ser tyske ubåter i de havområdene som er viktige for Norge. Den franske varianten fremstilles å ha akustiske kapasiteter som gjør det mulig å detektere russiske ubåter dypt nede langt til havs bedre enn hva ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sin ubåt kan.

Forsvarsdepartementet på sin side er tydelig på at prosessen har vært ryddig og at likebehandling har vært praktisert. – Samarbeid og samkjøp av identiske ubåter med Tyskland var det beste alternativet, og vil gi Norge det beste resultatet totalt sett, sier FD til Finansavisen.

Lederen for DCNS sitt Norgeskontor er frustret, men opprettholder aktiviteten en periode til. – Vi har gjort det klart at vi står til disposisjon hvis forhandlingene med TKMS ikke fører frem, avslutter han.

Kontraktsforhandlingene med TKMS skal være i havn i løpet av 2019 og innfasingen av de nye ubåtene skal skje fra 2026. To år senere skal eksisterende ubåter fases ut.

 

 

DEL