”Crete Cement”: Slepes i dag

Hevingsfartøyet "Uglen" ved havaristen. Foto:Kystverket
Rederiet Kristian Gerhard Jebsen Skipsreder AS har nå bekreftet at ”Crete Cement” er tømt for oljeprodukter og klar til å bli tatt under slep. Slepet representerer ingen fare for alvorlig akutt forurensing.

Forberedelsene til slepet startet opp klokken 07.00 i dag, mandag, og forutsatt at det ikke oppstår nye tekniske utfordringer vil det være underveis i løpet av morgentimene.

SMIT Salvage har ansvaret for slepet på vegne av rederiet. Havaristen skal slepes til Holmestrand og fortøyes på Holmestrand kommunale kaianlegg i løpet av ettermiddagen/kvelden i dag.

Kystverket har los om bord på slepefartøyet ”Belos”. I tillegg overvåkes slepet av trafikksentralen for Oslofjorden, som blant annet koordinerer og informerer annen skipstrafikk i området. Losen har, i samarbeid med Beredskapsavdelingen og kystvaktfartøyet KV ”Nornen”, rekognosert sleperuten i forkant.

KV ”Nornen” følger slepet på vegne av Kystverket. KV ”Nornen” har oljevernutstyr om bord. I tillegg følger redningsskøyta ”Odd Fellow 2” (innleid av rederiet) slepet, og er klar til å bistå KV ”Nornen”. Kystverket vil i tillegg benytte et overvåkningshelikopter for å skaffe bedre oversikt, dersom været tillater flygning.

Så snart slepet har forlatt aksjonsområdet på Fagerstrand, vil Kystverkets ”Oljevern 03” og ”Hortensjenta” starte opprydningsarbeidet på sjøen ved Fagerstrand. Kystverket har i tillegg leid inn ”Gyltingen” for å bistå i opprydningsarbeidet, spesielt med tanke på å sette moringer og fortøyningsbøyer tilbake til slik det var før aksjonen startet.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Indre Oslofjord har ansvaret for strandsaneringen langs land rundt Fagerstrand. De vil starte arbeidet med en gang det lar seg gjøre etter at slepet har forlatt Fagerstrand. Kystverket vil bistå IUA Indre Oslofjord med befaring av området på nyåret.

DEL