Gå til innhold
Annonse

Workshop om utslippsfrie hurtigbåtsamband

Er vi klare til å etablere utslippsfrie hurtigbåtsamband? Trøndelag fylkeskommune og Fornybarklyngen inviterer til heldags workshop der vi utfordrer oppdatert fagmiljø og sentrale aktører til innspill og diskusjon, med fokus på konkrete og praktiske løsninger. Hvilken energiform og hvor mye energi trengs? Batteri, komprimert- eller flytende hydrogen? Hva slags infrastruktur må bygges? Hvordan skal bunkringen skje? Hvilke regulatoriske, tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer møter vi?
Sted
Scandic Hell, Værnes
Startdato
24.10.2019
Sluttdato
24.10.2019
Tid
10.00 - 16.00
Annonse