Gå til innhold
Annonse

Næringsdagane 2019 - vi og verda

Næringsdagane – møtestaden for kunnskap og inspirasjon!

Næringsdagane er den viktige årlege møtestaden for offentleg og privat næringsliv. Her møter du dei som er greit å kjenne. Vi tilbyr deg dei beste føredragshaldarane i landet på dei tema vi tek opp. Dei som gir deg det store overblikket. Men like viktig, du møter med dei som set nye idear ut i livet, i bedriftene i fylket. Dei som omset kunnskap til praktisk handling.

Målet vårt er å gje deg kunnskap og inspirasjon til arbeidet i di bedrift. Dei fleste problemstillingane er dei same for offentleg og privat sektor, og konferansen vil difor passe alle.

https://www.naringsdagane.no/

Sted
Sunnfjord Hotel Førde
Startdato
07.05.2019
Sluttdato
08.05.2019
Annonse