Gå til innhold
Annonse

Eksportkonferansen 2020

Eksportkonferansen er et årlig arrangement for norsk, eksportrettet næringsliv. Arrangementet belyser hvert år dagsaktuelle tema og problemstillinger for norske eksportbedrifter, med hensikt å inspirere enda flere virksomheter til å satse på eksport og internasjonalisering.

Konferansen arrangeres av Eksportkreditt Norge, GIEK og Innovasjon Norge som alle er statlige virksomheter som på ulikt vis skal fremme norske bedrifters konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Eksportkonferansen 2020 handler om mulighetene som ligger i grønn omstilling og hvordan Norge kan bygge fremtidens store eksportnæringer. Hvilke muligheter gir nye grønne teknologier, forretningsmodeller og bransjer? Hva er våre sterkeste fortrinn og hva må til for at vi tar disse i bruk?

Sted
Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo
Startdato
26.03.2020
Sluttdato
26.03.2020
Tid

12.00 – 16.00

Annonse