Gå til innhold
Annonse

Automatisering i havbruksindustrien 2020

Havbruksindustrien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Denne næringen skaper verdier med naturgrunnlag fra havet, etablerer arbeidsplasser i distriktene i Norge og sørger for store eksportinntekter til landet. I denne næringen finner vi industriarbeidsplasser innenfor fôrproduksjon, smolt- og settefiskprodusenter, drift av merder samt slakterier og foredlingsprosesser. Verdikjeden støttes også av fagmiljøer fra en lang rekke servicebedrifter som bistår i prosjekter og i drift og vedlikehold. Program for 2020 oppdateres på eventsiden fortløpende: https://nfea.no/arrangementer/havbruk-2020/
Sted
Hitra
Startdato
10.06.2020
Sluttdato
11.06.2020
Tid
10. juni: Hurtigbåt fra Trondheim til Hitra rundt 08:00. Åpning av konferansen ca 11:00. Dagen går med til foredrag og noe aktivitet/besøk. Dagen avsluttes med middag om kvelden. 11. juni: Første foredrag rundt 08:00, konferansen avsluttes med lunsj før hjemreise med hurtigbåt. (tidspunkt er basert på tidligere års erfaring, og ikke endelige)
Annonse