Bygger verdens største 4G nett offshore

Frode Støldal er CEO i MCP. Foto: MCP

Statoil har valgt Maritime Communications Partner (MCP) for bygging og drift av 4G-nettverk på norsk sokkel. Partene har signert en seksårig avtale, med mulig forlengelse i inntil fire år. MCP starter dermed byggingen av det som blir verdens største 4G nett til sjøs.

Statoil får dekning på selskapets 34 installasjoner på samtlige felt på norsk sokkel. Dette bedrer kommunikasjonen mellom plattform, rigg og supply-skip. I første fase omfatter dette 15 rigger, to fartøyer for lett brønnintervensjon (LWI), to fartøyer for subseainspeksjon og vedlikehold (IMR), og 50 forsyningsfartøyer. Med høy kapasitet, stabilitet og tilgjengelighet vil dette gi ytterligere muligheter for integrerte operasjoner.

– Mobiloperatører og -teknologi har gjennom tidene endret hvordan ulike bransjer opererer. Sammen med Statoil tilrettelegger vi nå for ytterligere innovasjon og effektivisering innenfor olje- og gassindustrien, sier MCPs CEO Frode Støldal.

– Avtalen med Statoil er en viktig milepæl i MCPs satsing som mobil operatør offshore. Vi har en industriell tilnærming, en standardisert infrastruktur og en langsiktig plan for videre utbygging, sier han.

Kontrakten er en rammeavtale og omfatter eksisterende og nye oljefelt som Statoil opererer. Den åpner også for ekspansjon på britisk sokkel og Statoils øvrige internasjonale virksomhet.

– Statoil er en ledende aktør på norsk sokkel. Avtalen er et viktig bidrag i moderniseringen av mobilnettet og vi ser frem til samarbeidet med selskapet, sier Støldal videre.

Telenor-eide MCP has spesialisert seg på å levere kommunikasjonsløsninger til skipsfart og offshore-installasjoner. Selskapet har allerede 16 GSM basestasjoner på norsk sokkel og vil i løpet av 2015 oppgradere alle disse til høyhastighets 4G. Dette gir bedre dekning og betydelig økt kapasitet. Etterhvert som nye felt bygges ut vil dekning og kapasitet økes ytterligere og gi mobilkommunikasjon også til øvrig maritim næring som handelsflåten og fiskeri.

MCP har siden oppstarten i 2002 hatt et utstrakt teknologisamarbeid med Ericsson. Charlotta Sund, Head of Ericsson Northern Europe & Central Asia, sier:

– Som drivkraften bak «Networked Society», og leder innen telekommunikasjon, er Ericsson stolte av å samarbeide med MCP i å bringe mobile bredbåndstjenester til Statoil på norsk sokkel. Vi har et langsiktig fokus på vårt MCP partnerskap og deres kunders brukeropplevelser.
A5_oljerigg_G4_dekning_telenor2