Bygger oppdrettsbåter for over 100 millioner årlig

Fartøyet "Folden" med byggenr 128 ble levert til Folden Akva i juni 2016, og var ett av 8 fartøy selskapet leverte i fjor. Foto: Grovfjord Mekaniske Verksted

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Grovfjord Mek. Verksted AS sikret seg før jul kontrakter på ni oppdrettsfartøy som skal produseres i løpet av 2017. – Etterspørselen etter fartøy er meget god, innenfor begge våre markedsområder oppdrett og offshore vind, opplyser daglig leder Bård-Meek Hansen til kyst.no.

Grovfjord. Mek. Verksted er lokalisert i Grovfjord i Nord-Norge, og bedriften har hatt et svært travelt fjorår med levering av åtte nye fartøy, derav fem fartøy til oppdrettsnæringen. Ifølge daglig leder Bård Meek-Hansen er det ventet å bli like travelt i 2017.

– Det har vært et hektisk 2016 år med levering av tre store offshore vindbåter (26,2×9,2m), to servicekatamaraner (14,99×10,4m) og tre røkterbåter (13,8mx7,2/7,5m). I tillegg har vi hatt mange reparasjons og vedlikeholds oppdrag. Det er grunn til å tro at det blir like travelt i år også, sier han fornøyd.

Selskapet har de tre siste månedene signert kontrakter på ni båter til en samlet verdi på om lag 112 millioner kroner.

God etterspørsel

Selskapet ble etablert i 1919, og har snart 100-års erfaring med motorreparasjoner, skipsservice, ombygging og nybygging av båter. De siste årene har selskapet fokusert på nybygg av fartøy til oppdrettsnæringen, deriblant hurtiggående røkterbåter og båter for personelltransport, store servicekatamaraner samt tradisjonelle røkterbåter.

– Etterspørselen etter fartøy er meget god, særlig innenfor begge våre markedsområder oppdrett og offfshore vind, påpeker han, og sier at næringen etterspør både multifunksjonelle fartøy og spesialbåter, sier Meek-Hansen.

2017 beskriver han som et veldig bra år så langt.

– Vi har full produksjon, og det er bra etterspørsel etter nybygg og reparasjoner/vedlikeholds tjenester, forklarer han.

Selskapet kan vise til to nye kontrakter på plass med Ballangen Sjøfarm og Salaks AS, som kyst.no tidligere har omtalt. Selskapet har også 10 fartøy under bygging, og regner med å inngå enda flere kontrakter i løpet av 1 kvartal 2017. Videre jobbes det med større offshore vind båter til Northern Offshore Services AS, med planlagt produksjonsstart rundt sommeren.

Vil styrke sin posisjon

Meek-Hansen sier at han tror mange kunder velger nettopp dem på grunn av god kvalitet til konkurransedyktig pris.

– Kundenettverket vårt strekker seg innenfor oppdrett i hele Norge, men hovedtyngden vår ligger i Nord-Norge. I offshore vind-segmentet har vi også en internasjonal kunde, legger han til.

– Hva er deres mål fremover? 

– Vi vil styrke vår posisjon som leverandør av arbeidsbåter i aluminium til oppdrett og offshore vind. I tillegg ønsker vi å bygge opp kompetanse/produkter/software for å kunne tilby rene batterielektriske båter, hybrid løsninger samt dieselelektriske båter, forklarer Meek-Hansen.

Bygger el-båt 

– Vi har under bygging verdens første rene batterielektriske røkterbåt, av typen GMV Zero, sier Meek-Hansen fornøyd. Ørnli båten er en hybrid, med dieselmotorer. Denne skal leies ut til Trollvika Drift (selskap eid av Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk), og testes ut over en periode på 1,5 år.

Båten vil ha null CO2 utslipp, ingen NOX og partikkelutslipp, svært lave drifts og vedlikeholdskostnader og liten eller ingen støybelastning. Dette er positivt både for arbeidsmiljøet om bord samt det globale miljøet.

– Vi tar sikte på å vise frem båten under årets AquaNor messe.

Når det gjelder investeringer sier han at de bygger en ny reparasjons- og vedlikeholdshall, som vil stå ferdig til sommeren 2017. I tillegg planlegger de å forlenge sin store nybyggshall, med nye traverskraner, samt flere kontorer, kantine og garderobe.

Selskapet har 63 fast ansatte i 100 % stillinger og fire deltidsstillinger. Totalt er de 140 i arbeid ved bedriften under de mest hektiske periodene.

– Vi har ikke ansatt noen nye det siste året. Vi leier inn tjenester og setter bort mye til underleverandører, forklarer Meek-Hansen avslutningsvis.

Oversikt over oppdrettsfartøyene som skal bygges i 2017: 

  • Byggenr: 132 /Balder skal til Nord Senja Laks AS, Leveringsdato: første kvartal kvartal 2017
  • Byggenr: 134/ John B skal til Nor Seafood AS. Leveringsdato: andre kvartal 2017
  • Byggenr: 136 /Breidsund skal til Cermaq Norway AS. Leveringsdato: Første kvartal 2017
  • Byggenr: 137/Daniel skal til Wenberg Fiskeoppdrett. Leveringsdato: Første kvartal 2017
  • Byggenr: 139/Pompel skal til Salaks. Leveringsdato: Første kvartal 2017
  • Byggenr: 140 Pilt skal Salaks. Leveringsdato: Andre kvartal 2017
  • Byggenr: 141 – skal til Eidsfjord Sjøfarmer. Leveringsdato: tredje kvartal 2017
  • Byggenr: 142 – skal til Ballangen Sjøfarm. Leveringsdato: tredje kvartal 2017
  • Byggenr: 143 – skal til Salaks. Leveringsdato: fjerde kvartal 2017
DEL