Business Region Bergen er på plass

Business Region Bergen (BRB): Næringspolitisk leder Vidar Totland (bak fra venstre), adm.dir. Asbjørn Algrøy, næringsveileder Gry Sætersdal og kommunikasjonssjef Tone Hartvedt. Foran: Næringsveileder Sidsel Humberset og adm.leder Mona Fevang og adm.leder
Business Region Bergen (BRB) er et regionalt selskap for næringsutvikling og en felles satsing for hele regionen. BRB skal samordne nærings- og etableringsutvikling i samarbeid med kommuner, nettverksorganisasjoner og næringslivet. Profilering og markedsføring av bergensregionen er sentrale oppgaver.

Business Region Bergen har som en av sine viktigste oppgaver å synliggjøre regionen og vise frem de mulighetene som ligger i byen og i det sentrale omlandet rundt Bergen. Byen er navet med kultur, flere utdanningsinstitusjoner og bylivet som server næringslivet og menneskene som bor i bergensregionen. Regionen har mye kunnskap, kompetanse og aktivitet blant annet innen olje og gass, maritim virksomhet, energi, marine næringer som sjømat og oppdrett, samt den store reiselivsbransjen, design og media.
– Business Region Bergen skal være en pådriver i området for å synliggjøre viktige næringsklynger og enkeltbedrifter på internasjonale utstillinger og konferanser. Å vise seg frem hjemme og ute vil være med å øke den positive profilen med hensyn til hva bergensregionen har å tilby, mener Asbjørn Algrøy, adm. direktør i BRB.
Bergen kommunes rådgivningskontor for nye etablerere er også lokalisert til Business Region Bergen.

Disse er med
Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er de to største eierne i Business Region Bergen AS (BRB). Følgende kommuner er også med: Askøy, Austevoll, Fjell, Fusa, Os, Samnanger, Stord, Sund, Vaksdal og Øygarden samt Regionrådet for Nordhordland IKS.

DEL