«Bulgaria» ulykken på Volga

«Athena» - still going strong.
I juli inntraff en forferdelig ulykke på elven Volga i Russland da elvecruiseskipet «Bulgaria», bygget i 1955, sank, og cirka 110 personer omkom hvorav rundt 50 barn. Kritikken i etterkant har vært massiv, og russiske myndigheter har igangsatt undersøkelser der fire personer hittil er tiltalt for strafferettslige handlinger. Det har også vært satt søkelys på skipets alder.

Elvecruise er en sak, og det hevdes at det ikke er noen aldersbegrensning for elvefart. Noe helt annet er oversjøisk fart. I noen av SKIPSREVYENs utgaver i 2000 og 2001 tok vi opp spørsmålet om hvor sikre cruiseskipene som anløper norske havner, er. Dette var etter en annen ulykke, nemlig den som rammet 34 år gamle «Express Samina».
Ifølge anløpslisten for 2000 fra Bergen Havnevesen var nesten halvparten av cruiseskipene 30 år eller eldre. Noen var over 40 år gamle: “Et 1955-bygge cruiseskip besøkte norskekysten hele åtte ganger i løpet av sesongen”.
Da hadde 35 år gamle «Dalmacija» operert langs norskekysten om sommeren, men ble endelig holdt tilbake, ikke i Norge, men i England av kystvakten der som påpekte 15 mangler ved skipet, og flere av disse gjaldt redningsutstyret ombord. Skipet hadde da 280 russiske passasjerer ombord.

Vi fulgte opp med artikkelen “Bergen havn nedrent av oldinger” i SR nr. 2/2001 og siterer derfra “Så er de her igjen. «Princess Danae» som var 45 år gammel i fjor, er nå blitt 46 og er så absolutt en moden dame. Og sammen med henne kommer flere førti-åringer og en stor bukett av damer mellom 30 og 40”.
Vi spurte videre “Er de trygge? Hvordan er miljøutslippene. Hvor gamle er hoved- og hjelpemaskineriene? Hvilke brannslukkings- og varslingssystemer er installert? Hvordan er redningsutstyret ombord? Hvor ofte holdes redningsøvelser med passasjerer involvert? Er kartene ombord oppdaterte?”

Miljøutslippene viktigst
Nå etter Volga-ulykken kom igjen gamle cruiseskip i medias oppmerksomhet en kort stund, – ikke så mye grunnet alderen/sikkerheten, men heller på grunn av miljøutslippene. Samme for oss – for de eldste skipene er nå gjerne de største forurenserne.
Men samtidig vil vi hevde at hensynet til menneskeliv bør være viktigere enn en smule eksosutslipp. Hvor ofte ser man ikke i pressen overskriften “Skip på grunn – intet (eller betydelig ..) oljeutslipp.” Intet om hvordan det gikk med de som var ombord. En oljeflekk på havflaten er det som teller i mediebildet.

2011 anløpene
Det er helt tydelig at cruiseskipene som kommer til Norge, er blitt yngre. Det kan skyldes fornying av flåten, det høye avgiftsnivået eller ganske enkelt strengere krav? Men fortsatt finnes det flere skip som helst ikke burde befinne seg i trange norske fjordarmer.
Noen eksempler: «Costa Marina» – 42 år gammel på 25500 GT, «Marco Polo» 41 år gammel 22000 GT, «Ocean Countess» 36 år gammel 16800 GT, «Albatros» 38 år gammel 28500 GT, – og eldst av dem alle «Princess Daphne» 57 år gammel 15800 GT og «Athena» 63 år gammel 16100 GT.

zachs@skipsrevyen.no