Brunvoll-propeller stjålet fra fartøy i Indonesia

Her er framkapselen påbegynt demontert, tre skruer mangler. Foto: Brunvoll

Serviceavdelingen til Brunvoll fikk det travelt forrige uke, da en sidepropell de hadde hatt overhaling på for bare ett år siden hadde feilmelding. Men feilen kan på ingen måte tilskrives selskapet, flere propell-blader var rett og slett demontert og stjålet ved kailigge.  

Tirsdag 31. januar ble serviceavdelingen ved Brunvoll i Molde kontaktet av et frustrert mannskap på et containerfartøy som lå ved kai i Jakarta, Indonesia, det opplyser Brunvolls kommunikasjonssjef Jørgen Eide til Skipsrevyen.

Dette skipet, som her forblir anonymt, fikk propellbladene stjålet i Indonesia. Foto: Brunvoll
Dette skipet, som her forblir anonymt, fikk propellbladene stjålet i Indonesia. Foto: Brunvoll

– I en mail fortalte de at de hadde mistet oljetrykket på baugthrusteren – og det var stygge lyder fra enheten ved oppstart. Thrusteren lot seg ikke bruke, forteller Eide.

Uten å vite stort mer enn det ble det gitt instrukser fra Brunvolls servicevakt om at mannskapet måtte drenere fra Seal og Gear for å lokalisere hvor eventuell oljelekkasje var.

– Det kan nemlig oppstå oljelekkasje ved propellakseltettning da denne kan bli skadet under drift av fremmedobjekter som suges inn i thruster-tunellen, forklarer Eide.

– Resultatet fra inspeksjon og testing var noe helt annet enn forventet. Det var bare vann som kom ut av dreneringsrøret. Oljetanken var tom! Mannskapet ble deretter anbefalt å trimme opp bow for fysisk å sjekke selve thrusteren for skader, forteller han videre. 

Det kom da for en dag at fartøyet hadde ligget for anker om natten – med baugen delvis opptrimmet etter lossing og annet arbeid. Videre inspeksjon av thruster-enheten viste at denne manglet tre propellblader.

Propellbladtettningen der propellbladene festes. Foto: Brunvoll
Propellbladtettningen der propellbladene festes. Foto: Brunvoll
Thusteren sett fra baksiden. Foto: Brunvoll
Thrusteren sett fra baksiden. Foto: Brunvoll

 

 

 

 

 

 

– I bunnen av tunnelen ble det funnet en bladbolt som bar tydelige merker av å ha vært skåret i. Mistanken gikk nå raskt over mot at uvedkommende hadde tatt seg inn i den delvis opptrimmede tunnelen og demontert og stjålet propellbladene i løpet av natten. Det fantes ingen andre skader som kunne tyde på noe annet. Selv framkapselen var påbegynt demontert. Det manglet tre festeskruer på denne, sier Eide.

– På propellbladet som sto igjen manglet låsetråd over festeboltene, legger han til.

Brunvolls serviceagent i regionen har etter hendelsen kunnet rapportere om flere lignende lokale historier.

Kjetil Hovde, ettermarkedsdirektør i Brunvoll. Foto: Brunvoll
Kjetil Hovde, ettermarkedsdirektør i Brunvoll. Foto: Brunvoll

Nye propellblader på vei

– Vårt serviceapparat står klart 24/7 sier Kjetil Hovde hos Brunvolls serviceavdeling.

– Også i dette tilfellet sjekket vi historikken til våre systemer om bord i aktuelle fartøy. Det viste seg at thrusteren ble overhalt for bare ett år siden og burde således være i utmerket stand, legger Hovde til.

-Nå har vi allerede nye propellblader i ordre, og disse sammen med servicemann sendes til Jakarta ganske omgående, avslutter Hovde.

DEL