Brude Safety kjøper Holen – skal nå satse sterkere internasjonalt

Holen-gründer Lars Gunnar Nesseth (t.v.), daglig leder i Brude Safety Runar Paulsen og markedssjef Lauritz Skeide.
Brude Safety AS i Ålesund kan ikke bare vise til formidabel vekst. Når noen andre kanskje gremmer seg over mulige tilstundende nedgangstider, så tar selskapet strategiske grep for å skape større vekst internasjonalt. Målet er ambisiøst nok, nemlig en samlet omsetningsøking fra årets budsjetterte på nær 200 millioner kroner, til 400 millioner i løpet av noen år.

Tekst og foto: Nils Erik Langva

Når man tenker på at den vesle "andungen" i Koppernæs Gruppen, som skulle bli dagens Brude Safety, så sent som i 2004 hadde en omsetning på 65 millioner, så illustrerer utviklingen at selskapet har gjort store innhugg i markedene. Situasjonen er at de på sine hovedprodukter i dag ligger på 60 prosent eller mer i markedsandeler. Per dags dato er selskapet ledende både her i landet og internasjonalt med hensyn til maritim sikkerhet.
For kort tid siden kjøpte Brude Safety en av sine viktige samarbeidspartnere, Holen AS, en gründerbedrift bygd opp av Lars Gunnar Nesseth, og som har spesialisert seg på dekksutsyr og redningsbåter.
Nettopp dette oppkjøpet legger grunnen til videre internasjonal satsing, et komplett produktsortiment, men også til sikrere og mer strømlinjet drift ved tidligere Holen, ved Langevåg utenfor Ålesund.

Skjønt enige
Synergien ved oppkjøpet er at Brude Safety blir totalleverandør innenfor maritim sikkerhet og får større kontroll på egen verdikjede. Mål og strategier, som markedssjef Lauritz Skeide redegjør for, ligger fast og gründeren av Holen, Lars Gunnar Nesseth, slutter seg fult og helt til disse, og vil nå gå inn i en stilling i markedsavdelingen hos Brude Safety.
Daglig leder Runar Paulsen, sier det slik: – I dag kan man se eksempelvis et cruiseskip, der daviter, utstyr for brannsikkerhet, MOB-båter og livbåter riktignok er på plass, men kanskje fra vidt forskjellige leverandører. Nå kan vi lever alt, med de fordeler dette gir med hensyn til integrerte løsninger og produkter som passer hverandre som hånd i hanske, for ikke å snakke om gevinstene våre kunder kan dra nytte av gjennom effektiviseringer i innkjøpsavdelingene sine.
– Nå kan vi finpusses kvaliteten i alle ledd, en kvalitet som har gitt både Brude Safety og Holen veldig bra omdømme i markedene.

Seksti prosent
Brude Safety har tidligere tatt unna om lag 60 prosent av produksjonen hos Holen. Gjennom dette har selskapet allerede tilbudt rescuebåter, men sortimentet har altså ikke vært så komplett som man har ønsket. Dessuten har selskapet manglet den skipsbyggings- og designkompetanse det nå får gjennom kjøpet av Holen. Tidligere har Brude Safety kjøpt design- og andre tjenester hovedsaklig hos bedrifter i de maritime klyngebedriftene på Møre.
Den som kanskje ikke er helt kjent med selskapets produktspekter, skal ikke seile mange nautiske mil med ferje langs kysten før man ser hvilken dominerende plass Brude Safety har når det gjelder avansert evakueringsutstyr, inkludert oppblåsbare redningsflåter med kapasitet helt opp til 150 personer. Det siste er for øvrig et ganske imponerende syn i seg selv. Men også innenfor større passasjerskip har selskapet en like dominerende posisjon med sine produkter.

Nye markeder
Når produktspekteret til Holen nå kommer inn i bildet, åpnes nye markeder for Brude Safety i både inn- og utland, understreker de tre bedriftslederne, og sier videre:
– Et av flere eksempler er at selskapet nå kan tilby båter tilpasset både bergning, evakuering og patruljering. Dette gjør at Brude Safety nå kan få en sterkere posisjon på større offshore fartøy. Når det gjelder patruljeringsbåter kan disse også tilpasses militære enheter, og dermed kan selskapet strekke et langt bredere lerret for sine markedsaktiviteter. I tillegg kommer selskapets evakueringssystemer som blir et stort satsingsområde innen offshore.
Dagens utstyr på offshore-skipene er basert på redningsflåter festet til dekk. Flåtene skal løsne ved forlis. Imidlertid er det en forutsetning for vellykket berging at mannskapet må svømme til flåtene. Knapt noen ideell løsning, mener de tre, og peker på at evakueringsutstyret de har utviklet tillater kontrollert og tørrskodd tilgang til flåtene, gjennom en spesiallaget rømningsvei direkte tilknyttet til flåten. De tre ser ikke bort fra at myndighetene vil komme til å kreve utstyr av denne typen også på andre fartøy enn passasjerskip.

Til det beste
Hva synes så gründeren Lars Gunnar Nesseth om å bli en del av Brude Safety?
– Alle her på bruket er udelt enige i at denne løsningen var veldig god og gledelig. Det er ikke noen hemmelighet at jeg i halvannet år har arbeidet intenst med å få inn en eier som kan tilføre oss kapital og kompetanse. Nå er det skjedd, og vi kan legge opp til en langt mer effektiv produksjon, med sterkere vekt på langsiktig planlegging for å få til en jevnere produksjon. I tillegg blir vi tilført et markedsapparat med sterk posisjon og veldig gode resultater, sier han.
Holen produserer maritimt dekksutstyr, rednings- og spesialbåter i aluminium og hadde 20 millioner i omsetning i 2007 med ca 20 ansatte, mens Brude Safety omsatte for 160 millioner med 50 ansatte ved sine forskjellige avdelinger.
Brude Safety satser også sterkt på ettermarkedet gjennom servicestasjoner langs kysten, der vedlikehold og service for de forskjellige produktene kan foretas. Her trenes også personell som skal operere utstyret. Service av samme utstyr internasjonalt skjer gjennom et nettverk av ca 300 servicestasjoner. I dag eier Brude Safety servicestasjoner i Tromsø, Stokmarknes, Ålesund, Bergen og Skien. Den største stasjonen ligger i Gangstøvika ved Ålesund. Den skal i løpet av året huse alle aktiviteter i Brude Safety, som dermed flytter ut av hovedanlegget til eieren, Koppernæs Gruppen.
Ved siden av de nevnte evakueringssystemene – Brude Safety MES (Marine Evakuering System) – med tilhørende flåte, og der selskapet er markedsleder, finnes det i produktporteføljen blant annet livbåter, brannslukkings-, rednings- og sikkerhetsutstyr til maritim sektor, i tillegg til de nevnte MOB-båtene og daviter. Likeledes er selskapet markedsleder for komplette leveranser av brann-, redning- og sikkerhetsutstyr til skip bygget ved norske verft

Stort jubileum
Neste år kan morselskapet feire 125 års jubileum. Suksesshistorien startet i 1884 med fiskeri og seljakt. Siden ble det eksport av fisk og selskinn, og allerede i 1925 begynte selskapet produksjon av fiskemel og fiskeolje, der det i dag også er ledende innen produksjonsteknologi, med landets mest moderne anlegg på Vedde, utenfor Ålesund. Det har også et større anlegg i Chile.
Den jevne ålesunder kjenner Koppernæs Gruppen helst gjennom "Koppernæs-butikken" midt i byens travleste handelsgate den gang, og der man drev omfattende skipshandel. Siden spesialiserte firmaet seg også innen skruer og festemidler, og i 2000 ble Tingstad i Oslo kjøpt opp. Dette var da landets største selskap i denne bransjen. Dette nødvendiggjorde ytterligere spesialisering og Brude Safety AS ble skilt ut i eget selskap. Koppernæs Gruppen består etter dette av tre hovedselskap; nemlig Tingstad AS, Brude Safety AS og Vedde AS. Koppernæs Gruppen har 280 ansatte på tre kontinenter og en samlet omsetning på drøyt 900 mill. kroner.
Ellers er å fortelle at navnet Brude Safety stammer fra pioneren Ole Martin Brude, som konstruerte verdens første overbygde liv
båt, som han til og med seilte til USA. Den var konstruert for å følge skipet ned ved forlis, for så å bli revet løs av oppdriften den fikk. Historien vil ha det til at han satt med konstruksjonstegningen mens den berømte bybrannen praktisk talt raste rundt bena hans.

DEL