Brudd i riggforhandlingene

Det kom i formiddag til brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og de tre fagforeningene Industri og Energi (IE), Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) og De Samarbeidende Organisasjoner – DSO (Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund).

Partene har forhandlet om regulering av lønnssatsene for mer enn 6000 ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt borepersonell på faste offshoreinstallasjoner. Oppgjøret går dermed til mekling.

Tilbudet fra arbeidsgiversiden var et generelt tillegg på syv prosent, samt flere økonomiske forbedringer i avtaleverket.

Rederiforbundets forhandlingsleder, Kjetil Bjørnson fra Seadrill, beklager at det ikke lot seg gjøre å komme fram til en avtale med fagforeningene. – Vi har strukket så langt det har latt seg gjøre innenfor økonomisk forsvarlige rammer, sier han.

DEL