Brønnbåtsimulator kan bedre prosedyrer og designløsninger

Bildet viser broen på dagens simulator. Foto: Offshore Simulator Centre

– Vi skifter ikke fokus fra Offshore simulator til brønnbåtsimulator, vi ønsker å inkludere brønnbåtsimulator som et tillegg i vår portefølje, sier Jørgen Drønnen i Offshore Simulator Centre.

Offshore Simulator Centre får 1,1 mill. kroner fra fylkeskommunen til å utvikle simulator for brønnbåter til havbruksnæringen. En brønnbåt er nært knyttet til offshore med komplekse operasjoner innen posisjonering og kranoperasjoner. Det vil også bli veldig interessant videre med tanke på offshore merd og mer krevende forhold.

– Dette er et prosjekt som vil gå over 2 år og er planlagt ferdigstilt i 2018. Målgruppen vil være brønnbåtrederier, samt laks og oppdrettsnæringen. Systemet vil kunne bygges videre på for å utvikle nye og spennende løsninger for dette markedet, sier Drønnen til Skipsrevyen.

Offshore Simulator Centre skal sammen med NTNU Ålesund og Havyard MMC og Fosnavåg Ocean Academy utvikle en brønnbåtsimulator til bruk i operatøropplæringen. Simulatoren skal også brukes til å utvikle bedre prosedyrer og designløsninger. Offshore Simulator Centre i Ålesund har utviklet flere ulike simulatorer for avanserte offshore-operasjoner. Brønnbåtar er et nytt område som vil kreve utviklingsressurser og et tett samarbeid med næringslivet.