Bringer ressurskvinner og studenter sammen

Illustrasjon: Maxpixel

Historisk sett har den blå næringen vært dominert av menn. Her hjemme har Maritime Bergen funnet ut at det skorter på informasjon og rollemodeller, og ser med glede at studenter som har deltatt på deres Kvinner i Kuling-arrangement returnerer som mentorer. 

– For noen år tilbake lagde vi  en rapport for å undersøke hvordan det egentlig det sto til med andel kvinner i maritim næring. De fleste bedriftene rapporterte om en skjev kjønnsfordeling. Men de kvinnene som var ansatt i maritime bedrifter, opplyste om at de stortrivdes, sier Line Andersen, prosjektleder i Maritime Bergen til skipsrevyen.no.

Andersen forteller at hovedårsaken til at det manglet kvinner i maritime bedrifter var at få søkte seg dit, og at det skortet på informasjon. – Ungdom generelt, og kanskje spesielt jenter visste lite om maritim næring. En annen ting som ble understreket i rapporten var viktigheten av kvinnelige rollemodeller.

Speed-date med ressurskvinner

I 2011 gikk Maritime Bergen sammen med studentogranisajsonen Springbrettet og arrangerte Kvinner i Kuling (KiK). Et arrangement hvor kvinnelige studenter får møte kvinner i maritim næring, både gjennom foredrag og «speed dating».

Elisabeth Grieg, President i Norges Rederiforbund
Elisabeth Grieg, dukker alltid opp på Kvinner i Kuling.

Og stevnemøtene kan sies å ha båret frukter.

– Hvert år deltar ressurskvinner som selv ble introdusert for og begynte i næringen fordi de var deltakere på KiK årene før, forteller en fornøyd Andersen.

En kvinne som alltid setter av tid i kalenderen er Elisabeth Grieg, medeier i Grieg-gruppen og administrerende direktør i Grieg International.

I oktober er det dags for det syvende arrangementet i rekken, men allerede 30. mars kan både kvinnelige og mannlige studenter som er nysgjerrig på en blå karriere delta på et Storm i et Vannglass, et arrangement etter samme modell som KiK. For de litt yn

 

DEL