Brenner avfall for miljøet

Avfallsbehandling ombord er et brennhett tema. Det er regulert både av IMO og det europeiske MED sertifikatet. – Vi tilbyr markedets kanskje mest miljøvennlige avfallsbehandling, hevder Global Enviro og støttes av incinerator-produsenten Atlas Incinerator A/S i Danmark.

Internasjonalt regelverk fastslår at nye skip over 400 dwt skal ha forbrenningsanlegg eller oppsamlingstanker. Ett alternativ er å oppbevare avfallet ombord i store tanker og frakte det til landdeponi. En løsning som er både kostbar og tidkrevende. Salgssjef Rune Brandal og Global Enviro International AS’ oppfordring er soleklar: – Løys problemet der og då, ombord!
– Vårt system for effektiv og miljøvennlig avfallsbehandling tar hånd om matavfall, kloakk og oljer, påpeker Brandal. – I tillegg leverer vi moderne løsninger for å spare volum på det resterende; så som glass, blikk og lett trevirke.
Systemet, som er en totalløsning for skipsbruk, omfatter blant annet forbrenningsanlegg, kvernere og dehydrator, presiserer Brandal.
Atlas Incinerator A/S’ salgsdirektør Erik Vilhelmsen forklarer entusiastisk at Global Enviros system blant annet består av forbrenningsovn fra Atlas Incinerator. – Dette er markedets mest effektive incinerator, som med et flerkammer forbrenningsprinsipp gir absolutt minimale utslipp samtidig som den er så kompakt at den problemløst kan monteres inntil skott ombord, forteller Vilhelmsen. Fordi Atlas sin incinerator har tre etterbrenningskamre er det mulig å brenne spillolje og fastavfall samtidig. Med hensyn til kloakk, så brenner ovnen tørrstoffet etter at det er emulgert med den brennbare væsken i sludgetanken. Incineratoren brenner spillolje med opptil 50 prosent vann uten at dieselolje tilsettes.

136Global_906133306.jpg
– Vi prøver å tenke helhetlig, hvordan vårt miljøvennlige avfallssystem kan være mest mulig hensiktsmessig i bruk for besetningen ombord, sier Rune Brandal (til venstre). – Når man skal forbrenne avfall ombord, er Atlas Incinerators’ forbrenningsovner et viktig element i systemet fra Global Enviro, forteller Erik Vilhelmsen (til høyre).

Robust og effektivt system
Alle skip produserer avfall, spørsmålet er altså bare hvordan man håndterer det. For Global Enviro sin del registrerer Rune Brandal en stadig større interesse blant rederiene om å håndtere dette på en miljøoptimal måte.
Brandal legger vekt på at avfallssystemet han representerer er en totalløsning skreddersydd for maritime applikasjoner. Global Enviro tilbyr en kvalitetsløsning hvor matavfallet reduseres med 95 prosent og omdannes til økologisk gjødsel! Ved å forestille seg mengden matavfall et cruiseskip eller en ferge produserer per døgn, eller f.eks. fartøy som opererer i farvann med begrensninger i bruk av incinerator (Brasil/Østersjøen), får en virkelig satt avfallsproblematikken i perspektiv: Med en reduksjon i volum på nittifem prosent og det resterende som økologisk gjødsel, har man virkelig kvittet seg med et betydelig problem!
Atlas’ salgsdirektør påpeker at fordelen med Atlas’ incinerator er at man simultant kan brenne den spillolje og det fastavfall som produseres ombord. – Det er også et viktig poeng at vi kan levere komplette kontainiserte løsninger for montering på dekk, så og si “plug and play”, sier Vilhelmsen.

Sterk konkurranse
Til tross for sterk konkurranse også nasjonalt, ser Rune Brandal for seg at Global Enviro International AS skal ut på verdensmarkedet med sin totalløsning for avfallsbehandling.
– Vi skal bli en kunnskapsbedrift som kan rådgi våre kunder på alle aspekter innen miljøriktig avfallsbehandling. Der er vår fremtid, sier Rune Brandal til slutt.

DEL