Gå til innhold

Skipskonstruktører/-konsulenter

  • Maritime Engineering AS

    Maritime Engineering AS
    Lyngveien 2 – 5914 Isdalstø

    Vi utfører alt tegning og beregningsarbeide samt spesifikasjoner som er nødvendig i forbindelse med både nybygg og ombygging av eksisterende fartøy. Vi foretar også inspeksjon i forbindelse med verkstedsopphold eller overtaking av fartøy.