Bøyelaster “Eagle Bergen” døpt i Stavanger

Bildet viser en annen AET DP2 shuttle tanker, Eagle Paraiba, 105.153 dwt, bygget 2012 ved Samsung. Foto AET

Rederiet AET arrangerte dåp av 120.000 tonneren “Eagle Bergen” med Heidi Aakre, Vice President, Asset Management for Manufacturing, Storage and Shipping of Statoil ASA, som gudmor.

Skipet som er bygget i Sør-Korea ved Samsung HI, er chartret av Statoil og konstruert for operasjon på den norske kontinentalsokkelen.

Nybygget er eiet og kommersielt drevet av et J/V selskap – AET Sea Shuttle AS – som ble dannet av AET (majoritetspartner) og ADS Shipping Limited of Norway. Ansvarlig for teknisk drift er OSM Maritime Group.

Skipet er klasset i DNV GL med notasjonene +1A1 Tanker for oil Bow loading BWM(T) CCO Clean(Design) COAT-PSPC(B) COMF(C-3, V-3) CSA(FLS2) CSR DYNPOS(AUTR) E0 ESP ESV(DP[HIL]) F(A, C, M) HELDK(H, S) NAUT(AW) OPP-F Plus Recyclable TMON VCS(2).

DEL