Bourbon pådriver i utvikling og utnyttelse av innovative løsninger

Bourbon Surf og Bourbon Orca, fotograf Kay-Åge Fugledal
Bourbon Offshore Norway AS tar initiativ til og anskaffer et innovativt verktøy som skal sikre bedre ETTERLEVELSE og utvikling av selskapets sikkerhetsstyring ombord på fartøyene.

Løsningen leveres av Ålesundsfirmaet ShipMaster AS og gir rederiet bedre muligheter til implementering, dokumentasjon og analyse av samtlige operasjonsprosedyrer. Med økende grad av kompleksitet innen maritime operasjoner øker behovet for nye løsninger som bidrar til at selskapets prosedyrer blir etterlevd. For Bourbon Offshore Norway AS er det viktig å være en ledende og drivende faktor for bedre sikkerhetsarbeid.

”Kjerneårsaken til hendelser i offshore-næringen er sammensatt, men skyldes litt for ofte operatørens prosedyrebrudd. Næringen som helhet ønsker forbedringer i sikkerhetskulturen og bransjen trenger derfor
verktøy som sikrer god kvalitet i etterlevelse, risikoforståelse og risikohåndtering, sier Eirik Eide, Markedsdirektør i Bourbon, ”Dessverre er ikke ”godt sjømannskap” aleine godt nok i lengden når det stilles
krav til dokumenterbar planlegging, utføring, etterlevelse og kontroll. ShipMaster AS er en inkubatorbedrift tilknyttet Ålesund Kunnskapspark som har utviklet og leverer et databasert prosedyresystem som tilgjengliggjøres på fartøyet over en lukket infrastruktur.

”Operasjonsprosedyrer utgjør kjernen av organisasjonens kollektive erfaring, det er derfor viktig å gjøre denne lett tilgjengelig, sikre etterlevelse og ikke minst bidra til en fornuftig utvikling etter hvert som man tilegner seg ny kompetanse”, sier Torbjørn Krogen, daglig leder i ShipMaster AS. Løsningen er utviklet i tett samarbeid med brukerne og bidrar til å sette en ny standard for HMS arbeid. Systemets enkle brukergrensesnitt og mulighet for oppfølging, datainnsamling og analyse vil styrke utviklingen av en sikkerhetskultur og sikre dokumentasjon ovenfor kunder og myndigheter.

Utviklingsarbeidet er initiert og i stor grad finansiert av Bourbon Offshore Norway AS, med støtte fra Innovasjon Norge. Bourbon Offshore Norway AS har foreløpig signert kontrakt for levering til 10 av sine
fartøyer, herunder 4 nybygg. Med leveransen på nybyggene er det første gang at rederiets sikkerhetsmanualer er ferdig integrert på fartøyet når det leveres fra verftet. ”Dette systemet vil løfte næringen til et nytt nivå innen sikkerhetsarbeid ved bedre å sikre etterlevelse av allerede eksisterende rammeverk”, sier Trond Myklebust, adm.dir Bourbon Offshore Norway AS.

DEL