Bøter for prissamarbeid

PCTC "Morning Chant" , bygget 2013, kap. 6645 CEU. Foto: EUKOR

Bøter for prissamarbeid i bilfrakt til og fra Kina.

To samarbeidsselskaper der norske Wilh. Wilhelmsen er medeier, er ilagt bøter av Kinas National Development and Reform Commission. (NDRC). De to joint venture-selskapene EUKOR Car Carriers i Sør-Korea, eiet 40 prosent av Wilh. Wilhelmsen ASA og norsk-svenske Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) som er et 50/50-samarbeid mellom Wilh. Wilhelmsen ASA og Stockholmsrederiet Wallenius AB, er to av flere shippingselskaper som er etterforsket for brudd på antimonopollovgivningen i Kina innen frakt av biler til og fra landet.

Eukor og Wallenius Wilhelmsen Logistics har mottatt krav på henholdsvis RMB 284,7 millioner, tilsvarende cirka 44 millioner dollar, og RMB 45,1 millioner, tilsvarende cirka syv millioner dollar fra NDRC.

I en børsmelding fra Wilh. Wilhelmsen ASA skriver rederiet at beløpene for deres del allerede er utgiftsført i regnskapet for tredje kvartal 2015, og vil ikke få noe å si regnskapsmessig for fjerde kvartalsresultatene.

Bøtene fremkommer på grunnlag av de to samarbeidsselskapenes prosentvise andel av fraktvolumet for eksporterte og importerte biler til og fra Kina.