Blodrødt fra BW Offshore

BW Cidade de Sao Vicente With Flare Tower

Blodrødt fra BW Offshore

– etter nedskrivninger på 2,8 mrd. kr 

På tross av et bedret driftsresultat for oljeservicerederiet BW Offshore i fjerde kvartal, kom bunnlinjen ut med sjokktall i dyprød farge. Aksjen falt 25 prosent frem til børsslutt og siste omsetning ble gjort til kr 1,59. Det som slo aksjen ut var brutale nedskrivninger som omregnet til norske kroner lød på over utrolige 2,8 milliarder. De store nedskrivningene viser tydelig at ledelsen ikke har særlig tro på høyere oljepriser med det første.

I siste kvartal 2015 hadde verdens nest største FPSO-rederi driftsinntekter på 319 millioner dollar, opp fra 265 millioner i samme periode i 2014. Men driftsresultatet som i fjerde kvartal 2014 var på 51 millioner raste til minus 223 i fjerde kvartal i fjor. Før skatt ble det underskudd på 225 millioner dollar, mot et pluss på 22 millioner i samme kvartal året før. Etter skatt ble det et underskudd på 234,5 millioner dollar mens det i samme periode året før ble overskudd på 12,7 millioner dollar.

De enorme nedskrivningene er ifølge rederiledelsen og styret gjort for å få de bokførte verdiene av skip og utstyr ned på et nivå som reflekterer situasjonen for verdens oljeindustri.

Det ble foretatt nedskrivninger på 85 millioner dollar for skader på det flytende oljeproduksjonsskipet «Cidade de Sao Mateus». På andre av rederiets FPSO-skip ble det nedskrevet 49,3 millioner dollar. Såkalt goodwill ble nedskrevet med 186,9 millioner dollar. Derved er det ikke lenger bokført goodwill i BW Offshore sine regnskaper.

Totalt er det nedskrevet 321,2 millioner US-dollar som altså tilsvarer 2,8 milliarder norske kroner.

BW Offshore opererer en flåte på 17 enheter, og eier 14 FPSO og en PSO selv. Dette er ombygde tankskip for flytende produksjon av olje og gass og eventuell lagring av produksjonen.