Holder målgruppene deres seg oppdaterte og kunnskapsrike om skip, båter og maritim næring?
Skipsrevyen.no blir lest av ca. 25 000 unike, månedlige brukere som har kunnskap, interesse, erfaring og engasjement innen fagfeltene som teller i det maritime.

Synlig, relevant og brukervennlig som shippartner
Om det er viktig for deres bedrift å være synlig og lett tilgjengelig for denne målgruppen, er det mulig å bli shippartner. Shippartners får profilert logoen sin, samt en helt egen partnerside innunder www.skipsrevyen.no.

Shippartners får profilere seg spisset overfor beslutningstakere og fagfolk i næringen, og brukervennlig lede dem inn til sin nettside, kontoer i sosiale medier, YouTube-kanal, nyhetsbrev, spesifikke kontaktpersoner og lignende.

Treffsikker rekruttering og markedskommunikasjon
Shippartners få bruke shipjobs stillingsannonser og shipshare annonseartikler fleksibelt og til gunstig partnerpris. Shipshare annonseartikler får plass på forsiden av Skipsrevyen en stund, og deretter får de så lang levetid dere ønsker på deres partnerside.

Vennligst ta kontakt med laila@skipsrevyen.no / kristian@skipsrevyen.no for et godt tilbud.

X