Bjørkli forlater Nordic American Offshore

"Nao Horizon" Illustrasjonsfoto: Harald Valderhaug

Administrerende direktør Tor-Øyvind Bjørkli har levert sin oppgiselse, det melder Nordic American Offshore (NAO) på sine hjemmesider. 

Bjørkli som har jobbet ved rederiets Oslo-kontor siden 2014 forlater sjefsstolen mot midten av året, og får med seg de beste skussmål.

– Når det gjelder muligheteb fremtidige NAO-oppgaver for Tor-Øyvind, kan det godt være våre stier krysser hverandre igjen, sier styrformann Herbjorn Hansson

Bjørklis etterfølger er ennå ikke på plass.

DEL