Betydelig bedring, men fortsatt minus for Odfjell

Arkivfoto: "Bow Summer" i Rotterdam

Nettoresultat Odfjell SE-konsernet i Bergen for 2015 ble minus USD 36 millioner, inklusiv en negativ effekt av bunkerderivater på USD 64 millioner.

I 2014 var tilsvarende resultat 75 millioner dollar. EBITDA for 2015 ble forbedret til USD 190 millioner fra USD 96 millioner i 2014, og driftskostnadene ble redusert med USD 53 millioner sammenlignet med 2014. Kostnadskutt og effektiviseringsprogrammet med mål om minimum USD 100 millioner i reduserte kostnader ble oppnådd i desember 2015, skriver rederiet i en børsmelding.

EBITDA for kjemikalietank i fjerde kvartal var USD 33 millioner sammenlignet med USD 46 millioner i tredje kvartal. EBITDA inkluderer en negativ effekt av bunkerderivater på USD 20,5 millioner. Lavere EBITDA skyldes også færre seilingsdager og et svakere marked for petroleumsprodukter og kjemikalier i siste del av kvartalet. Odfjells kjemikaliefraktindeks var ned 4,4 prosent sammenlignet med forrige kvartal.

Rederiets tiltak for å redusere energiforbruket på skipene fortsetter. Oppgradert fremdriftssystem på skipene gir i gjennomsnitt en reduksjon i drivstofforbruket på over 20 prosent.

Odfjells andel i tankterminal virksomheten gav EBITDA på USD 11,4 millioner i fjerde kvartal, opp fra USD 9,9 millioner i tredje kvartal.

Selv om markedsutsiktene er usikre, forventer rederiet et forbedret resultat for kjemikalietank i 2016 basert på mer konkurransedyktig kostnadsstruktur og bortfall av tapsbringende bunkerssikring. Det forventes også et forbedret resultat fra tankterminalene som følge av økt inntjening på Odfjell Terminals (Rotterdam).

 

DEL