Bestiller 4 skip

PSV 06 CD. Foto:STXEurope
Rem Offshore ASA har gjennom selskaper hvor Rem Offshore ASA er majoritetsaksjonær inngått skipsbyggingskontrakter på fire store PSV skip.

To av kontraktene gjelder bygging av skip på Kleven Verft AS av typen VS 485. Skipene vil bli levert i juni og september 2011. Kontraktene med Kleven har en samlet verdi på ca NOK 700 mill.

De to øvrige kontrakter er med STX Norway Offshore AS av typen STX 06 CD. Skipene vil bli levert i oktober 2011 og januar 2012. Kontraktene med STX har en samlet verdi på ca NOK 750 mill.

DEL