Bergen Skipsinnredning satser på rigg

Med lokalisering på Ågotnes satser nå Bergen Skipsinnredning i økende grad på riggmarkedet.
Bergen Skipsinnredning på Ågotnes hadde sine hittil største enkeltoppdrag ved STX OSV Brattvaag i 2009-2010, men det er i riggmarkedet de største mulighetene for selskapet synes å befinne seg, forteller daglig leder, Audun Lokøy, til Skipsrevyen.

Nybyggene “Normand Prosper” og “Rem Gambler” fra STX OSV Brattvaag førte med seg innredningskontrakter på til sammen 36 millioner kroner for Bergen Skipsinnredning.
Til sammenligning hadde selskapets første hele driftsår, 2004, en samlet omsetning på omtrent fem millioner kroner. Bergen Skipsinnredning kan altså vise til en betydelig vekst, og omsetningen for fjoråret endte til slutt på 46 millioner kroner.
Blant maritime kunder finner vi eksempelvis Fjord1, Tide Sjø og Forsvaret. Oppdragene kan være både restaureringer og nybygg. Men markedet for innredning av nybygde skip har sunket betydelig de siste par årene forklarer Lokøy til Skipsrevyen. Derfor vendes oppmerksomheten i stadig større grad mot riggmarkedet som er i god utvikling.

Muligheter innen offshore
Blant Bergen Skipsinnrednings største kunder finner vi flere store oljeserviceselskaper, eksempelvis Odfjell Drilling, Songa Offshore og Dolphin Drilling. I tillegg fremhever Lokøy en rammeavtale med CCB-basen.
Totalt har Bergen Skipsinnredning 17 ansatte. Fire av disse har en administrativ rolle, mens resten er i felten. Hovedbasen med lager og kontorer er på Ågotnes, mens oppdragene kan utføres hvor behovet måtte finnes.
Lokøy forklarer at selskapet bruker lite ressurser på markedsføring. Ordrene kommer hovedsaklig i form av gjenkjøp, altså tidligere kunder som kommer tilbake eller har fått en anbefaling fra andre kunder. Den eneste måten å sikre god ordreinngang gjennom en slik strategi er å utføre oppdragene nøyaktig etter kontrakt hver eneste gang.
Skipsrevyen blir fortalt at fagarbeiderne som er ansatt har høy kompetanse og har mottatt all nødvendig kursing for å kunne utføre best mulig arbeid.
Avslutningsvis forteller Lokøy at til tross for en utvidet satsing på riggmarkedet, er det innenfor skipsbygging noen av de mest interessante og utfordrende oppdragene finnes. Derfor er det ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å trekke seg helt ut av dette segmentet.

DEL