Bergen Group tildelt kontrakt på fem oppdrettsbåter

Bergen Group har gjennom datterselskapet Bergen Group Risnes tegnet kontrakter på bygging av til sammen fem arbeidskatamaraner til oppdrettsnæringen.

Kontraktene har en samlet verdi på NOK 24 millioner, og genererer arbeid for Bergen Group Risnes gjennom hele 1. halvår 2011.

Fire av arbeidskatamaranene skal leveres oppdrettselskapene Mainstream Norway AS (datterselskap av Cermaq ASA) og den ene skal til Firda Sjøfarmer AS. Leveransene skjer i løpet av 1. og 2. kvartal 2011. Begge disse selskapene er
blant de ledende innenfor oppdrettsnæringen i Norge.

De fem arbeidskatamaranene er en videreutvikling av selskapets standard katamaraner for oppdrettsnæringen, og har alle en lengde på 12,5 meter. Disse båtene har de siste tiårene vært markedsledende i sitt segment innenfor
oppdrettsnæringen, og Bergen Group Risnes har opp gjennom årene bygget og levert til sammen 178 tilsvarende båter til Norge, Skottland og Shetland.