Bergen Group tildelt kontrakt på avansert offshorefartøy

Bergen Group Fosen har tegnet kontrakt med Volstad Maritime AS om bygging at et stort og topp moderne offshorefartøy. Kontrakten har en verdi på ca NOK 725 millioner. Skipet skal leveres i 2. kvartal 2012.

Kontrakten er signert med forbehold om endelig styregodkjenning og finansiering som forventes avklart i februar 2011. Kontrakten inkluderer også en opsjon på levering av et tilsvarende offshorefartøy for levering i 2013. Opsjonen har en gyldighet ut 1. kvartal 2011.

Volstad Maritime AS har siden 2005 bestilt alle sine nybygg hos Bergen Group Fosen. Rederiet har i løpet av disse årene fått levert fem svært avanserte offshorefartøy fra verftet. Den nye kontrakten gjelder bygging av et stort og avansert OCV-fartøy (Offshore Construction Vessel) med en lengde på 125 meter og 25 meter bredde. Skipet vil tilfredsstille kravene til miljøoptimalisert drift innenfor reglene for Clean Design. Skipet har isklasse Ice-1A og er designet av Skipsteknisk i Ålesund. Skipet har typebetegnelsen ST-259 CD.

-Kontrakten med Volstad Maritime AS er en viktig bekreftelse på at Bergen Group opprettholder og forsterker sin posisjon innenfor bygging av de mest avanserte offshoreskip til et internasjonalt krevende marked. I tillegg viser denne kontrakten at våre kunder er svært godt fornøyde med både kvalitet og gjennomføringsevne på de skipene vi har bygget opp gjennom årene, sier konsernsjef Pål Engebretsen. Bergen Group har i løpet av de fire siste årene levert til sammen 15 avanserte offshorefartøy til en rekke ulike kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Verftsdirektør Arnar Utseth ved Bergen Group Fosen gleder seg til å ta fatt på byggingen av skip nummer seks til Volstad Maritime AS.
-Rederiet er en krevende kunde som er opptatt av å utnytte tilgjengelig ny teknologi til å sikre seg et topp moderne, funksjonelt, miljøvennlig og fremtidsrettet skip. Dette passer oss og vår kompetanse svært godt. Vi har en meget erfaren organisasjon på nettopp det å bygge avanserte og høyteknologiske fartøy, sier Arnar Utseth.

Kontrakten med Volstad Maritime AS vil generere ingeniør- og planleggingsaktivitet ved verftet fra januar 2011. Skroget er planlagt å ankomme Fosen i løpet av Q4 2011/ Q1 2012, og utrustningsarbeidet skal ferdigstilles i løpet av andre kvartal 2012.