Bergen Group styrker ledelsen

Pål Engebretsen
Pål Engebretsen er ansatt som viseadm.dir. i Bergen Group. Engebretsen vil være stedfortreder for konsernsjef Roger Simmenes. Ansettelsen av Engebretsen er en følge av behov for å styrke ledelsen i selskapet.

– Sterk vekst i oppdragsmengde innen offshore- og skipsbyggingsegmentene og samtidig behov for å ta ut synergier, krever økt kompetanse i ledelsen. Engebretsen har en bakgrunn som er meget relevant for våre oppgaver fremover, sier konsernsjef Roger Simmenes.
Ansettelsen av Engebretsen inngår i et planmessig arbeid for å styrke organisasjon og ledelse i selskapet. Engebretsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Fosen Yards og har vært hovedarkitekt bak den omfattende og vellykkede snuoperasjon i selskapet i løpet av de to siste årene. Han har bred toppledererfaring, blant annet fra entreprenør- og energibransjen. Engebretsen har en rekke styreverv .

DEL