Bergen Group, Semco Maritime og Apply etablerer Hanøytangen Rig Services

Bildet etter at sigering er gjennomført.: Fra venstre Peter Nygaard Andersen (EVP Apply Rig & Modules), Hans Peter Jørgensen (SPV Semco Maritime Rig Projects) og Asle Solheim (CEO Bergen Group).
Bildet etter at sigering er gjennomført.: Fra venstre Peter Nygaard Andersen (EVP Apply Rig & Modules), Hans Peter Jørgensen (SPV Semco Maritime Rig Projects) og Asle Solheim (CEO Bergen Group).

De tre oljeservice-selskapene Bergen Group ASA, Semco Maritime og Apply Rig & Modules har inngått en avtale om å etablere Hanøytangen Rig Services. Riggservice-markedet er økende og ved å etablere partnerskapet Hanøytangen Rigg Services, posisjonerer partnerne seg for å bli en ledende tilbyder av omfattende prosjekttjenester innen rigg service segmentet.

Hanøytangen’s strategisk plasserte og veletablerte verftsfasiliteter på Askøy utenfor Bergen har god tilgang til åpen sjø, ingen høydebegrensninger for innseiling og en vanndybde for ekstremt dyptgående konstruksjoner/fartøy.

De tre partnerne, Semco Maritime, Bergen Group Hanøytangen og Apply Rig & Modules, har alle ledende posisjoner innen sine respektive markedsnisjer innen olje- og rig service industrien. Gjennom dette partnerskapet etableres nå et et solid og unikt fundament for å kunne betjene riggrederier og andre kunder.

Hanøytangen Rig Services tilbyr en komplett in-house front-end engineering, prosjekt planlegging og ledelse samt prosjektgjennomføring på Hanøytangen. Dette sikrer en meget robust og kosteffektiv prosjektgjennomføring for klassefornyinger, oppgraderinger og modifikasjoner inkludert installasjon og uttesting. Siktemålet er å utvikle Hanøytangen til å bli et ledende anlegg i Norge for prosjektering og gjennomføring av rigg- og marine prosjekter.

Partnerskapet vil bli ledet av et team bestående av representanter fra hvert selskap. Markedsføringen av Hanøytangen Rig Services har allerede tiltrukket seg omfattende interesse fra industrien.

-Hanøytangen er en unik lokasjon og ved å slå sammen våre krefter vil vi være i stand til å tilby unike og tilpassede prosjektløsninger til rig service markedet. Aktiviteten i markedet er god og utsiktene ser lovende ut. Fra industrien ser vi en sterk interesse i at vi nå tilbyr våre tjenester i fellesskap og vi ser fram til å lande den første kontrakten i partnerskapet, sier Jarle Lerstøl som vil være leder for partnerskapet Hanøytangen Rig Services.

Hanøytangen Rig Services tilbyr en av de mest allsidige verftsfasiliteter I Norge og omfatter flere dypvannskaier, tørrdokksmuligheter med kapasitet på 116 m x 125m (x 17m innseilingsdybde) inkludert dypvannskaifasiliteter på +94 m vanndyp. Hanøytangen Rig Services kan tilby et framtidsrettet anlegg samt krankapasitet som dekker hele kaiområdet.