Bergen Group ekspanderer fortsatt – kjøper Fosen Yards for 200 mill.

Kjøpet av Fosen Yards vil inngå som en del av Bergen Groups kommende børsnotering. – Fosen-verftene skal inngå i gruppens satsing på spesialskip for offshore-sektoren, samt andre offshore-installasjoner, sier konsernsjef Roger Simmenes.
Mens den bergensbaserte industrigruppen Bergen Group, med Magnus Stangeland i spissen, stadig ekspanderer, har bildet vært noe annerledes for skipsverftet i Rissa. Bygging av to moderne og effektive skip for Stena, satt Fosen-verftet i en lei økonomisk knipe.
En omfattende restrukturering har igjen sikret verftet en solid ordrebok og bedret økonomien. Krise er vendt til vekst, og dermed var det mulig å finne en industriell kjøper til Fosen Yards.

Konsernsjefen i Bergen Group, Roger Simmenes, forteller til Skipsrevyen at Fosen Yards’ geografiske plassering har spilt en rolle. – Vi er allerede lokalisert helt i sør og i nord, og dermed var det i en strategisk setting også interessant for oss å være til stede i Midt-Norge, sier Simmenes.
– Verftet i Rissa er en fleksibel skipsbygger med svært god kompetanse også på engineering og design, poengterer han.
Markedsdir. Arild Kalkvik i Fosen Yards forteller at foruten Rissa-verftet så omfattes også Landskronaverftet i Sør-Sverige av kjøpsavtalen. – Det har vært et mål for oss å få Fosen Yards inn som en del av en større gruppering, forklarer Kalkvik. – At vi nå blir en del av et større norsk verftsmiljø vil ha stor betydning for å opprettholde den kompetansen vi allerede har, og for å sikre ytterligere kompetansebygging i trøndelagsregionen.

Fleksibilitet – et nøkkelord
Overfor Skipsrevyen understreker både Arild Kalkvik og Egil Monsen, teknisk sjef, at FMVs evne til å utvise fleksibilitet er et reelt konkurransefortrinn. – Den serien offshore-fartøyer vi bygger for Volstad Maritime illustrerer dette godt, sier de begge. – Her har kunden anledning til å endre spesifikasjonene på båtene alt etter hva operatørselskapene etterspør, langt inn i ferdigstillingen.
– Det er altså samspillet mellom verftets arbeidsstokk på selve bygget og design-/engineeringavdelingen som gjør dette mulig, presiserer Kalkvik.

Knapphet på kritiske komponenter
Både BOA og Volstad er viktige samarbeidspartnere for Fosen Mek. Verksteder. Begge evnet å plassere ordrer på kritiske komponenter før de lange leveringstidene slo inn for fullt. Dermed er de begge i stand til å tilby markedet gode skipstekniske løsninger i en tid med knapphet på kritiske komponenter.
BOA har allerede en rekke skrog i ordre uten at det er besluttet hvor de skal utrustes – eller til hvilke markeder de skal bygges. Også Volstad Maritime teller man på knappene. Bnr. 82 ved Fosen er en opsjon som ikke er erklært. Vi antar uten videre at Fosen Mek. Verksteder er svært interessert også i disse kontraktene.
– Håpet er at BOA og Volstad anerkjenner det arbeid vi allerede har utført, slik at vi står sterkt når disse kontraktene plasseres, sier Egil Monsen.

Eget ro-pax konsept
Fosen Mek. Verksteder kan karakteriseres som en meget kompetent bygger av ro-pax og cruise-lignende tonnasje. – Vårt FosenOptima-konsept er svært anvendelig i flere størrelser og er dessuten utrolig effektiv i forhold til lanemetres, forklarer Arild Kalkvik. – Skrogdesign og nødvendig motoreffekt er også tilpasset dagens høye bunkerspriser.

Synergieffekter
Konsernsjefen i Bergen Group legger vekt på at gruppen kan høste betydelige fordeler av teknologimiljøet i Rissa og i Sverige. – For oss er kjøpet fundert på sunne økonomiske betraktninger hvor Fosens stabile arbeidsstokk og solide ingeniørkompetanse er viktige aktiva. Vår dekning langs norskekysten er nå rimelig komplett, sier Roger Simmenes til slutt.

DEL