Bemanning av innenriksferger

Illustrasjonsfoto
Sjøfartsdirektoratet, representanter fra Rederienes Landsforening (RLF) og sjømannsorganisasjonene er blitt enige om en strategi for å sikre entydig forståelse av bemanningsforskrift og hvilke kriterier som skal legges til grunn for fastsettelse av bemanningen om bord på norske innenriksferger.

Resultatet kommer etter et felles møte mellom partene i Haugesund 29. april 2008 og danner grunnlaget for en videre positiv dialog og utvikling innen bemanningsfastsetting.

Bakgrunn:
Det har lenge vært diskusjoner om og ulike oppfatninger av hvordan bemanningen av innenriksfergene skal fastsettes. Det har således utviklet seg et sterkt ønske mellom partene om en samlende dialog der de forskjellige oppfatninger og posisjoner kunne analyseres og settes inn i en felles posisjon der sikkerheten for brukerne av fergene er ivaretatt på en måte alle kan enes om.
Statens vegvesen ved Vegdirektoratet var invitert til møtet for å klargjøre deres rolle i forhold til konkurranseutsetting av riksvegfergedriften. Innenriksfergene og hurtigbåtene, som er av avgjørende betydning for person – og biltransport i store deler av landet, transporterer årlig 50 millioner passasjerer og 17 millioner kjøretøy.

Det er en enighet om at gjeldende forskrift og regelverk er et godt grunnlag for en videre konstruktiv dialog. Målet er innen kort tid å få på plass et bemanningsregime som alle er enig i. Det er således nedsatt en arbeidsgruppe som skal bearbeide innkomne merknader og forslag til et dokument som kan presenteres partene innen 28. mai 2008.

DEL