Befester stillingen som største havn i Norden

Motiv fra Bergen havn i oktober 2010.
Selv om godstrafikken over offentlig kai i Bergens indre havn har vist merkbar tilbakegang, viser godsmengden over hele havneområdet solid fremgang i 2009. Godsmengdene har økt fra vel 52,4 til noe over 56,1 millioner tonn. Oppgangen på 7,1 prosent kan tilskrives økte oljemengder med skip til og fra terminalene på Mongstad og Sture.
Dermed har Bergensregionen befestet sin stilling som største havneområde i Norden, og ett av de største i hele Europa. Göteborg ligger som nummer to i Norden, fremdeles langt bak storhavnen i Bergensområdet.

Som fergehavn har Bergen totalt falt av lasset. At Color Line, DFDS og Smyril Line valgte å kutte ut Bergen, har ført til dramatisk nedgang i passasjertrafikken over havnen. Den eneste som har tjent på det er Egersund-rederiet Fjord Line AS som har en oppgang i passasjertrafikken på 18 prosent. Det er imidlertid ikke på langt nær nok til å kompensere for trafikken som de tre andre rederiene samlet hadde.
Totalt antall passasjerer med ferger ble i fjor 90.400. Året før var antall fergereisende 171.908. Antall kjøretøyer ble redusert med 29,7 prosent, fra 33.282 enheter i 2008 til 23.412 i fjor.

Håper på Fjord Line
Markedssjef Helen Hovland i Bergen og Omland havnevesen setter sin lit til at Fjord Line sine to nye cruiseferger kan gi økt trafikk.
– Bergen vil få daglige seilinger til og fra Esbjerg. Det bør jo få opp tallene igjen, mener den energiske markedssjefen.
Totalt hadde Bergen og omland havn i fjor 27.584 skipsanløp mot 27.874 året før. Bruttotonnasjen var omtrent uendret fra året før, 96,6 millioner br.t., mot vel 96,7 millioner.
Helen Hovland henger ikke med hodet på grunn av det reduserte passasjertallet med fergene.
Når verden kommer i gjenge igjen etter finanskrisen, ser hun ikke bort fra at det kan komme nye fergeruter på Bergen. Hun peker på at det fremdeles arbeides aktivt for å få tilbake Newcastle-linjen. Men hun har ikke noe nytt å melde foreløpig.
Det Helen Hovland gleder seg over, er den økende cruisetrafikken over havnen. Året 2009 ga på nytt rekordtrafikk.


Helen Hovland forteller at Bergen havn har befestet sin stilling som største havneområde i Norden. Foto:Morten Halvorsen/Skipsrevyen

Rekordartet cruisetrafikk
Bergen Havn fikk rekorder både på antall skip og passasjerer, og har befestet stillingen som størst i Norge med basis i begge målemåter. Antall anløp la på seg med ni til 259, en økning på 3,6 prosent. Antall passasjerer vokste med 21,8 prosent, fra 232.210 til 282.938.
– Dette ser vi på som et resultat av en mangeårig markedsinnsats, sier Helen Hovland.
Innenriks passasjertrafikk holdt seg stabil. Hurtigruten Bergen – Kirkenes fikk imidlertid redusert trafikken med 7,7 prosent, fra 164.550 i 2008, til 151.837 i fjor. Hurtigruten hadde i 2008 en solid opptur. Men hurtigbåtrutene sørget for at totalresultatet ble omtrent som året før.
Fjord1 fikk nedgang fra 312.711 til 305.488 (- 2,3 prosent). Tide Sjø inkludert Flaggruten fikk en nedgang fra 134.779 til 133.778, minus 0,7 prosent.
Hurtigbåtruten mellom Kleppestø på Askøy og Nøstet i Bergen sørget for balanse i innenriks passasjertrafikk. Antall reisende økte fra 239.024 i 2008 til 260.573 i fjor. Det er en økning på 9 prosent.
Dermed endte innenrikspassasjerregnskapet med 851.676 mot 851.064 i 2008. Det gir en økning på 0,1 prosent.
Over offentlige kaier ble godstrafikken redusert med 7,5 prosent, fra 710.709 tonn til 657.286 tonn. Antall containere ble redusert med 14,8 prosent, fra 33.293 til 28.358 enheter. I havnen som helhet var containertrafikken stabil med noe over 101.000 enheter.
Lastemengden i hele havneområdet økte fra 52,4 til 56,1 millioner tonn.

Plussresultat i kroner og øre
Rent økonomisk gikk Bergen og Omland havnevesen med
overskudd. Det bokførte resultatet viste 13,18 millioner kroner. Budsjettert resultat for 2009 var 0. I 2008 gikk havnen med 1,82 millioner i overskudd.
De totale driftsinntektene for havnen var i fjor på 111,1 millioner kroner, mens driftskostnadene lød på 75,6 millioner. Det ga et driftsresultat på 35,4, mot budsjettert 27,95 millioner.
Det ble i fjor investert vel 21 millioner kroner i prosjekter, kaier og bygninger. Den største posten var 14,1 millioner kroner til Dokken vest.