Bedring for Odfjell – Fremgang både på sjø og land

Arkivfoto Bow Fortune

Tiltakene som styret i Bergensrederiet Odfjell SE har satt i gang begynner allerede å vise resultater i første kvartals-regnskapet.

EBITDA for kjemikalietank segmentet justert for engangsposter endte på USD 26 millioner, 4 millioner høyere enn i forrige kvartal. Dette inkluderer tap på bunkers derivater på USD 15 millioner.

EBITDA for tankterminal segmentet ble USD 9 millioner i første kvartal, en forbedring fra USD 2 millioner i forrige kvartal. Utviklingen skyldes bedre resultater ved vår terminal i Rotterdam samt høy etterspørsel etter kort og mellomlang lagringskapasitet, påpekes det.

Prosessen med kostnadskutt og effektivisering har nå pågått i tre måneder. Tiltak relatert til reduksjon i antall ansatte samt andre kostnadskutt går som planlagt. Tiltakene for energieffektivisering er i henhold til plan, og vil gi full effekt i 2016, mens tiltak relatert til flåteoptimalisering vil ta lengre tid enn først planlagt, skriver Odfjell SE i en børsmelding onsdag.

Målet er å iverksette tiltak for å forbedre nettoresultatet med i overkant av USD 100 millioner på årlig basis innen utgangen av 2016, og vi forventer å kunne realisere dette, heter det videre i børsmeldingen.

På tross av fremgangen målt etter EBITDA skuffet tallene fra Odfjell investormarkedet. Det var ventet bedre resultater. Fremdeles kjemper rederiet for å komme på plussiden. I første kvartal var det et minusresultat på 32 millioner dollar, mot tilsvarende 23 i minus for samme resultat året før.

Før skatt ble resultatet minus 31 millioner dollar, mot minus 22 millioner for samme periode i 2014. Driftsresultatet ble 0 mot minus 14 millioner dollar i samme periode året før.

Kristian Mørch er ansatt som ny administrerende direktør for Odfjell SE, og vil starte senest 1. november 2015.