Bedre sent enn aldri

Nydelig skip, men det gis som kjent ikke stilkarakterer i shipping.
Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv mener Green Reefers eieren, Kristian Eidesvik, at kjøleskip er en utdøende bransje. “Han ser for seg at containerskipene gradvis vil overta en enda større del av nisjemarkedet for transport av matvarer”. Men han tror at prosessen vil ta 10-20 år …

I SKIPSREVYEN var vi for 10-12 år siden flere ganger inne på det samme og hevdet at utviklingen i retning av containerskipene var ustoppelig. Og let’s face it: Uten bankenes hjelp er det godt mulig at det som nå heter Green Reefers (ex Nomadic), forlengst hadde vært historie.
I SR nr. 2/2001 skrev vi blant annet artikkelen “Fryseskipene taper fortsatt terreng”. Noen sitater fra artikkelen:

  • Vi har i flere artikler vært innom det skuffende markedet for konvensjonelle reeferskip. Gjennomgangsmelodien har vært at aktørene ikke har tatt konkurransen fra containerflåten på alvor. Børsnoterte selskaper har elegant hevet seg over slike dagligdagse saker og selv i årsrapportene er ikke aksjonærene blitt informert om trusselen.
  • Mens shipping i 2000 totalt sett hadde sitt beste år på 30 år, er det én sektor som ble “left out in the cold”, nemlig operatørene av konvensjonelle fryseskip som “saw the earnings continue down the icy slop”.
  • I løpet av 1980-årene steg containerskipenes andel fra 17% til 30%. Ved utgangen av 1990-tallet hadde andelen økt til 50%, tilsvarende en reefer flåtevekst på 5% per år. Nå (våren 2001) er andelen kommet opp i 56% og vil øke ytterligere i nær fremtid grunnet ordremassen der alle (container)skipene har reeferkapasitet. Hva hjelper det da at den konvensjonelle flåten nesten er fri for nye bestillinger?


Hvor stor container-reefernes andel er i dag, er faktisk ikke lenger diskusjonstema – de tar for seg det de vil ha av markedet. Mens flåten av konvensjonelle fryseskip har falt fra 8,5 millioner dwt i 2000 til dagens 6,3m dwt (283 millioner cbft), har veksten i container sektoren vært intet mindre enn formidabel. Eksempelvis er det blitt oppgitt at «Emma Mærsk» typen som det ble bygget åtte enheter av, har reeferkapasitet på ca. 1000 40 fots containere, og dette rederiet er alltid konservativ i sine anslag.
Container flåten har nå nådd over 5000 skip, opp fra 2600 enheter i 2000, som på sin side var en fordobling av antallet fra 10 år tidligere. Skipskapasiteten har økt enda raskere – fra 4,4 millioner teu i 2000 til dagens 14,6 millioner teu.

Vi har lyst til å tilføye at så lenge rederiet (som i dag har navnet Green Reefers) har eksistert, har det gjentatt sin optimisme basert på utviklingen i den konvensjonelle reeferflåten – uten samtidig å ta inn over seg veksten i containerskipenes reeferkapasitet. Et tilfeldig sitat fra en kommentar i forbindelse med 4. kvartal 2009 resultatfremleggelsen: ”På tross av dagens utfordringer forventer Green Reefers at markedet vil bedre seg i løpet av året ….. Selskapet opprettholder følgelig sine forventninger til at ratene på lengre sikt vil normalisere seg.”
Så er spørsmålet – hva er ”lengre sikt”?

Og akkurat når dette skrives, dukker 2. kvartal 2011 resultatet opp (minus US$ 11 millioner før skatt) og uttalelsene:

  • “Utviklingen i spot ratene har mot slutten av kvartalet vist en nedadgående trend. Dette er normalt for konvensjonelle kjøleskip, men nedgangen i år har vært større enn tidligere og vedvart gjennom sommeren. Spot-ratene har vært på historisk lave nivåer, og skyldes hovedsaklig mangel på last i perioden.”
  • ”Forventningene om at markedet ville bedre seg i løpet av 2011 har så langt ikke slått til, og spotmarkedsratene er i dag på historisk lave nivåer”.

zachs@skipsrevyen.no