Båtsfjord på dypere vann

Båtsfjord havn illustrasjonsfoto: Kystverket

I januar begynner Kystverket arbeidet med å øke dybden i i Båtsfjord havn, dermed kan det ventes anleggsarbeider helt frem til sommeren 2018. 

Prosjektet som har en prislapp på 100 millioner kroner skal øke dybden i havna som i dag er fire til syv meter til fem til ni meters dybde.

– Det har forekommet flere grunnberøringer ved levering av fisk til mottakene i Båtsfjord. Utdypingen av havna bedrer forholdene for større båter ved leveranser til fiskemottakene, med sikrere manøvrering og tryggere adkomst til kaiene. Utdypingen gir også et større liggeareal for kystfiskeflåten. Dette bidrar til økt marin verdiskaping og regional utvikling, forteller prosjektleder Asbjørn Dehlin i Kystverket i en pressemelding.

Fjerner forurensede masser fra bunnen

Selv om selve utdypingsarbeidet ikke har startet ennå, er prosjektet godt i gang. Entreprenør Per Aarsleff A/S og Kystverkets byggeledelse etablerte seg i Båtsfjord i september, der de frem til nå har gjort nødvendige forberedelser, dokumentasjonsarbeid, etablert brakkerigg og klargjort strandkantdeponi for forurensede masser.

– Det er påvist forurensning i øvre sediment sjikt i hele tiltaksområdet. Forurensede masser skal legges i to strandkantdeponi med et areal på til sammen 19 000 kvadratmeter, forklarer Dehlin. Disse nye områdene skal disponeres av Båtsfjord kommune og er regulert til industriformål.

Slik ser planene ut for Båtsfjord havn. Foto: Kystverket
Slik ser planene ut for Båtsfjord havn. Foto: Kystverket