Gå til innhold
Verdens mest avanserte tråler er overlevert fra Gondan Shipbuilders til rederiet Prestfjord. Foto:GONDAN Shipbuilders
Verdens mest avanserte tråler er overlevert fra Gondan Shipbuilders til rederiet Prestfjord. Foto:GONDAN Shipbuilders

Tråleren «Sunderøy» er overlevert fra Gondan verftet i Spania til rederiet Prestfjord. Etter overlevering seilte fartøyet til Norge for testing før det skal ut i drift.

Det var i mai 2018 at det ble kjent at rederiet skulle bygge et nytt fartøy, og det er andre gang at Gondan bygger nybygg for rederiet. 

«Sunderøy» ble kraftig forsinket grunnet utbruddet av Covid 19, og da det ankom Norge fikk også ett av mannskapet påvist smitte. 

Fartøyet, som har en kostnadsramme på rundt 400 millioner kroner er av Kongsberg design, med benevnelsen NVC 372.  Det er fjerde gang at Kongsberg Maritime samarbeider med Prestfjord rederiet om design av fartøy. Hekktråleren er 77,30 m og 17 meter bred. Skroget er bygget i stål mens overbygget er i aluminium.Tråleren har en lastekapasitet på 2250 m3 og er arrangert for bunntrål og pelagisk trål i arktiske farvann.

Monrad Hide i Kongsberg Maritime kaller utviklingen av det nye fartøyet for en evolusjon fra det første fartøyet de samarbeidet om, «Prestfjord», til det nye fartøyet.

- Det gjelder utvikling av teknologi, hydrodynamikk og skrog. Her er det det siste og beste som er laget på en tråler. Det er ikke noe tvil om det, sier Hide. 

Hoveddata:

 • Navn: «Sunderøy» 
 • Verft: Gondan Shipyard
 • Byggenummer: C480
 • Design: NVC 372 fra Kongsberg Maritime
 • Lengde: 77,30 meter
 • Bredde: 17 meter
 • Tonnasje: 4216
 • IMO-nummer: 9859507
 • Rederi: Prestfjord
 • Motor: RRM Bergen B33:45V12, 7,200 kW
 • Gear: Kongsberg 950 GHC-SC-600
 • Thrustere: Kongsberg type TT 1300
 • Generator: Bergen C25:33L6A
 • Navigasjon & Kommunikasjon: HG Marine Electronics
 • MOB-båt: Palfinger Marine Safety
 • Elektrisk installasjon: Pro Electronica Sur S.A
 • Automasjonssystem: Kongsberg Maritime

Han forteller at det har fått god tilbakemeldingen på de tre fartøyene som de har designet for dem tidligere. Blant annet ved at de er energieffektive med Kongsbergs sitt hybridsystem, HSG-systemet. Det har de også fortsatt med på dette fartøyet. 

- Denne er jo større enn de forrige, noe den nødvendigvis ikke hadde vært hadde rederiet ikke valgt å bygge en melfabrikk om bord. Det er jo ikke så vanlig på en H/G tråler, forteller Hide. 

Alle fartøyene til Prestfjord er bygget med isklasse utover det som er klassekravene. Årsaken er at de driver i en kombinasjon mellom hvitfisk og reketråling, og dermed er i isområder når de skal tråle etter reker. 

- Rekefiske er jo arktiske strøk, og da er man jo i is eller iskanten. Og det er vanlig for denne type fartøy. Vi har jo designet for redere på Grønland som har enda større isklasse enn norske. 

Tråleren vil får Barentshavet og områdene rundt Svalbard som driftsområder når den settes i drift. «Sunderøy» har innkvartering for en besetning på 29 personer fordelt på 26 lugarer, og har den mest moderne og automatiserte teknologien som er på markedet. Gondan verftet kaller fartøyet “en av verdens mest avanserte trålere”.  

«Sunderøy» er den første for Prestfjord-rederiet som er bygget med batteripakke om bord. 

- Det er med tanke på å teste det ut, for å se hvor effektivt det er. Vi har et ganske energy management system som logger veldig mye av de tingene som er om bord. Det har vi sammen med Prestfjord en stor nytte av, som vi har hatt helt siden det første fartøyet. Vi har veldig mange data fra operasjonen som viser hvor energien går, hvor mye man bruker, nesten fra time til time, forklarer Hide. 

Kongsberg har levert mye kritisk utstyr om bord som fremdriftssystem, elektrisk system, automasjon, dekksmaskineri, brosystem og styresystem. 

- De har jo nesten kjøpt alt vi kan levere. Men så har vi også ansvaret for å få dette til å fungere, sier Hide.

Fabrikken om bord er levert av Optimar. Foto:GONDAN Shipbuilders
Fabrikken om bord er levert av Optimar. Foto:GONDAN Shipbuilders

Han trekker frem at designerne har hatt et veldig godt og langt samarbeid med rederiet, som han opplever som veldig fremoverlent for å få frem ny teknologi. 

- De har ofte tatt det første av veldig mange opp gjennom årene som vi har laget både av vinsjer, motorer og elektrisk system. Der har de vært helt eksepsjonelle, sier Hide. 

Utstyr: 

Fremdriften besørges av en hovedmotor av typen B33:45V12P, 7200  kW / 750 rpm,  og er sammen med en hybrid akslingsgenerator (HSG) designet for lastglatting og spinningreserve.

Kongsberg har levert en omfattende pakke som foruten design også inneholder broløsningen på fartøyet. De har også levert dekksmaskineri som blant annet består av 4x 52t trålvinsjer, nottrommelvinsj, halevinsj og uthalingsvinsj, i tillegg til ankervinsj og capstaner. Kongsberg har også levert automasjonssystemet. 

Videre har de levert tunnel thruster type TT 1300 og Promas ror. Gearbox er av type 950 GHC-SC-600. 

Fabrikken om bord er levert av Optimar, mens fiskemelfabrikken kommer fra Stord Process AS. Rekkekjølere er levert av Hydroniq Coolers. Kjøleanlegget er levert av MMC First Process. Ventiler er levert av Eltorque. 

Kranene på «Sunderøy» er levert av Macgregor, mens hydraulikk kommer fra Dimo AS. Teknotherm Marine har levert HVAC. MOB-båt og daviter er levert av Palfinger Marine Safety  

Elektrisk installasjon er gjort av Pro Electronica Sur S.A, mens HG Marine Electronics har levert navigasjon- og kommunikasjonsutstyret om bord. Innredning er gjort av Lido Marine S.L. 

 Lido Marine har stått for innredningen. Foto:GONDAN Shipbuilders
Lido Marine har stått for innredningen. Foto:GONDAN Shipbuilders
Broløsningen er levert av Kongsberg Maritime. Foto:GONDAN Shipbuilders
Broløsningen er levert av Kongsberg Maritime. Foto:GONDAN Shipbuilders