Gå til innhold
«Skagerak» ble døpt ved verftet 25. juli 2020. Foto: Karstensens Skibsværft
«Skagerak» ble døpt ved verftet 25. juli 2020. Foto: Karstensens Skibsværft

Under to år tok det fra kontrakten ble undertegnet til Karstensens Skibsværft i Skagen kunne levere den nye reketråleren «Skagerak» til sine nye eiere. 

25. juli var det høytidelig dåp av den nye tråleren som er eid av rederiet Skagerak. Reketråleren er 28,05 meter lang og 8,4 meter bred, og prosjektet er blitt til i et nært samarbeid mellom verft og rederi. 

Skroget er bygget i stål, mens styrhuset er bygget i aluminium. Fartøyet er utstyrt med tre 2-manns lugarer. Det er også messe, dagrom og bysse. 

Det er montert to PTOer på hovedgiret, disse er primært beregnet som primær drift av hydraulikkanlegget. For strømforsyningen er det installert 2 generatorsett, hver med en ytelse på 127 kW. Mens man fisker, og det hydrauliske anlegget er i full drift, vil en eller flere av hovedgirets PTOer og dermed pumper være koblet inn.

Hoveddata:

 • Navn: «Skarerak» 
 • Verft: Karstensens Skibsværft
 • Byggenummer: 454
 • Design: Vestværftet ApS
 • Lengde: 28,05 meter
 • Bredde: 8,40 meter
 • Tonnasje:  331
 • Rederi: Skagerak
 • Motor: Caterpillar 3808C, 746 kW
 • Gear: Hundested CPGD120
 • Propell: Hundested VP 11 ½ d2800 mm
 • Generator: 2x John Deere WDJ104, 127kW. 
 • Navigasjon & Kommunikasjon: KS Elektro
 • Brannslukningsutstyr: Viking/Aerosol
 • Livbåter: Viking
 • Elektrisk installasjon: KS Elektro
 • Dekksmaskineri: Thyborøn Skibs og Motor

Hovedmotoren vil dermed brukes som kraftkilde til til fremdrift og dels til hydraulikkanlegget. På den måten er det bare nødvendig å ha en hjelpemotor i drift om gangen. Dette sikrer en drivstofføkonomisk drift, med optimalt utbytte av hovedmotoren, samtidig som det oppnås stor driftssikkerhet. 

Utstyr: 

Fremdriften sørges for av en Caterpillar 3808C, 746 kW hovedmotor. Hjelpemotorene er 2x John Deere WDJ104, 127kW. 

Propellanlegget er Hundested VP 11 ½ d2800 mm. Gir er Hundested CPGD120. Styremaskinen er en ScanSteering MT1600, mens baugpropeller er Hundested SFT4, 160 hk 

Maritime Montering har stått for innredningen om bord, med møbler fra Ekornes. 

Fabrikk og rekekoker er levert av Intech International. 

Dekksmaskineriet er levert av Thyborøm Skibs og Motor og består av 3x trålvinsjer model S-90, à 19,5t. 3x netttromler model SN-109, à 15,5t. 1x takkelvinsj model T-307, 11,5t. 1x fortøyningsvinsj 6t og 2x hjelpevinsjer à 4t. Dekkskran av typen TMP 900XL. 

Trålblokker er av typen BlueLine fra Brdr Markussen.