Gå til innhold
Annonse
Jubileumsbygget «Ronjafisk» er overlevert til Sølvtrans.
Jubileumsbygget «Ronjafisk» er overlevert til Sølvtrans.

 I løpet av desember 2019 leverte Aas Mek på Vestnes ikke mindre enn to brønnbåter til rederiet Sølvtrans i Ålesund. Leveransen av «Ronjafisk» er et jubileum på flere måter. 

Annonse

Bygget var nummer 200 fra verftet, og nummer 30 til samme rederi. Passende er det også at navnet «Ronjafisk» også var navnet på den første båten Aas Mek leverte til Sølvtrans i 1995. 

Nå går skipet inn på en langsiktig kontrakt for Scottish Salmon og deres oppdrettsanlegg i Skottland. 

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST, og har en lastekapasitet på 2500 m3. Det er også søsterskipet til bygg 199, «Ronja Explorer», som ble levert i juni 2019. Det er spesielt tilpasset operasjoner i Skottland for transport av smolt og postsmolt med anløp til anlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder. 

Hoveddata:

 • Navn: «Ronjafisk» 
 • Verft: Aas mek. Verksted
 • Byggenummer: 200
 • Design: AAS 2502 ST
 • Lengde: 69,96
 • Bredde: 17,80
 • IMO-nummer: 9845582
 • Rederi: Sølvtrans
 • Motor: Yanmar 6EY26W
 • Gear: Brunvoll 
 • Propell: Brunvoll 
 • Generator: CAT 3512 C 
 • Navigasjon & Kommunikasjon: HG Marine Electronics
 • Brannslukningsutstyr:Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex Norge
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro AS
 • Lastekapasitet: 375 tonn levende fisk

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport.

Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø. 

Innredning:

«Ronjafisk» er bygget med innredning for 12 personer i en og 2-mannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. 

I styrehuset er det tre operatør-posisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er i tillegg utstyrt med vakuumtoalett-system og kloakkrensing i henhold til strengeste krav.

Lasterommet er på totalt 2500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksygineringsanlegg mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.  

«Ronjafisk» er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. 

Fra venstre: Robin Halsebakk (Sølvtrans), Kim- Gjøran Paulsen (Skipper), Gudmor Mrs. Su Cox, Halvard Aas (Aas Mek), Roger Halsebakk (Sølvtrans), Bjørn Magne Aas (Aas Mek)
Fra venstre: Robin Halsebakk (Sølvtrans), Kim- Gjøran Paulsen (Skipper), Gudmor Mrs. Su Cox, Halvard Aas (Aas Mek), Roger Halsebakk (Sølvtrans), Bjørn Magne Aas (Aas Mek)

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. 

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2 x 2200 kw ved 7 grC, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time. 

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Utstyr:

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. To på 48 t/m og to på 23 t/m for not håndtering. Det er i tillegg montert capstaner, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 kW v/1800 rpm, samt et havneaggregat type Nogva Scania DI 13 75 M på 323 kW.

Det er også montert sidepropell forut og akter, en på 450 kW og den andre på 300 kW, levert av Brunvoll.