Gå til innhold
Annonse
Den 70 meter lange brønnbåten «Ronja Explorer» er levert til Sølvtrans. Foto: Aas Mek.
Den 70 meter lange brønnbåten «Ronja Explorer» er levert til Sølvtrans. Foto: Aas Mek.

Bygg 199 fra Aas Mek. Verksted ble overlevert til Sølvtrans i slutten av juni. 29. juni «Ronja Explorer» døpt i Ålesund, med Maria Sinkaberg Johnsen som gudmor. 

Annonse

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3. Dette er et helt nytt design spesielt tilpasset operasjoner i Skottland og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.  

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport.

Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten er også utstyrt med filter og UV system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø. 

Hoveddata: 

 • Navn: «Ronja Explorer» 
 • Verft: Aas mek. Verksted
 • Byggenummer: 199
 • Design: AAS 2502 ST
 • Lengde: 69,96
 • Bredde: 17,80
 • IMO-nummer:  9841732
 • Rederi: Sølvtrans
 • Motor: Yanmar 6EY26W
 • Gear: Brunvoll Volda
 • Propell: Brunvoll Volda
 • Generator: CAT 3512 C 
 • Navigasjon & Kommunikasjon: HG Marine Electronics
 • Brannslukningsutstyr:Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex Norge
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro AS
 • Lastekapasitet: 375 tonn levende fisk

Innredning

Båten er arrangert med innredning for 12 personer i en og 2-mannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. 

I styrehuset er det tre operatør-posisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er i tillegg utstyrt med vakuumtoalett-system og kloakkrensing i henhold til strengeste krav.

Lasterommet er på totalt 2500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med 4 stk CO2 luftere, oksygineringsanlegg mm for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.  

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. 

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. 

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2 x 2200 kw ved 7 grC, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time. 

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene. 

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system "Well Wash".  Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Utstyr:

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. To på 48 t/m og to på 23 t/m for not håndtering. Det er i tillegg montert capstaner, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 kW v/1800 rpm, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW.

Det er også montert sidepropell forut og akter, en på 450 kW og den andre på 300 kW, type Brunvoll Volda.

Ikke noe å si på arbeidsforholdene på broen. Foto: Aas Mek
Ikke noe å si på arbeidsforholdene på broen. Foto: Aas Mek
Fra venstre: Roger Halsebakk, Roy Emilsen, Asle Viken, Maria Sinkaberg Johnsen (Gudmor) og Svein Gustav Sinkaberg
Fra venstre: Roger Halsebakk, Roy Emilsen, Asle Viken, Maria Sinkaberg Johnsen (Gudmor) og Svein Gustav Sinkaberg