Gå til innhold
Aas Mek har overlevert sitt byggenummer 204, «Ronja Christopher» til Sølvtrans. Foto: Aas Mek.
Aas Mek har overlevert sitt byggenummer 204, «Ronja Christopher» til Sølvtrans. Foto: Aas Mek.

I slutten av oktober overleverte Aas Mek på Vestnes sitt byggenummer 204, «Ronja Christopher» til rederiet Sølvtrans. Etter levering gikk fartøyet til Bømlo for en langsiktig kontrakt med Bremnes Seashore.

«Ronja Cristopher» er bygget etter Aas Mek. sitt eget design, AAS 2052 ST. Den er 69,96 meter lang, 17,80 meter bred og har en lastekapasitet på 2500 m3

Båten er søsterskip til «Ronja Explorer» og «Ronjafisk» som begge ble levert i 2019.   

Brønnbåtene har et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.  

Båten er arrangert med innredning for 10 personer i 1 og 2-mannslugarer med toalett, dusj og gode fasiliteter. Det har i tillegg topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, trimrom. 

Hoveddata:

 • Navn: «Ronja Christopher» 
 • Verft: Aas Mek
 • Byggenummer: 204
 • Design: AAS 2052 ST
 • Lengde: 69,96 meter
 • Bredde: 14,80 meter
 • IMO-nummer: 9878955
 • Rederi: Sølvtrans
 • Motor: Yanmar 6EY26W
 • Gear: Brunvoll
 • Propell: Brunvoll
 • Generator: Nogva Scania type DI13 75 M
 • Navigasjon & Kommunikasjon: HG Marine Electronics
 • Brannslukningsutstyr: Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Livbåter: Certex
 • Elektrisk installasjon: Vik Elektro
 • RSW-anlegg: FrioNordica

I Styrehuset er det arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. 

Lasterommet er på 2500 m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn levende fisk. 

«Ronja Christopher» er også utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kw og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 gr C pr time.

- Vi er svært glad for at vi nå har fått overlevert enda en brønnbåt fra Aas Mek. Verksted. Dette fartøyet skal være dedikert smoltkjøring. Vi er et rederi som hele tiden har fokus på å tilby havbruksnæringen det ypperste i markedet hva gjelder både fartøy og fiskehåndteringsutstyret som vi benytter, sier daglig leder i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

- Vi i Sølvtrans er opptatt av å satse på kvalitet, samtidig som vi bidrar til lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Dette oppnår vi gjennom å bruke lokale verft og underleverandører, fortsetter han.

Utstyr: 

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg.
Strømproduksjon besørges av to stk CAT 3512 C hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI1375 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW. Styremaskinen er levert av Kongsberg. 

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk levert av Bergen Hydraulic. Ankervinsj er levert av AS Scan i Danmark, mens ankerutrustning kommer fra Fossen Shipping AS. Pumper er levert av PG Flow Solutions. 

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert sorteringsmaskin fra MMC First Process, AquaScan og Vaki fisketellere, samt Vaki smoltteller. RSW-anlegget er levert av FrioNordica. 

Innredningsarbeidet er gjort av R&M Ship Interior. MOB-båt og kraner er levert av Maritime Partner. 
 

Det er gode arbeidsforhold på broen. Foto: Aas Mek.
Det er gode arbeidsforhold på broen. Foto: Aas Mek.
Innredingsarbeidet er gjort av R&M Ship Interior. Foto: Aas Mek.
Innredingsarbeidet er gjort av R&M Ship Interior. Foto: Aas Mek.