Gå til innhold
Annonse
«Strand Senior» ankom Norge og sin nye hjemmehavn i mars 2019
«Strand Senior» ankom Norge og sin nye hjemmehavn i mars 2019

I mars 2017 inngikk Strand Senior AS og Karstensen Skipbsvært AS i Danmark kontrakt om bygging av en ny snurper/tråler. I mars 2019 sto den ferdig.

Annonse

Strand Senior AS er et datterselskap av Strand Havfiske AS. Sistnevnte eier og driver frysetråleren «Havstrand» og ringnotsnurperen «Strand Senior» (1999), som nå blir erstattet av det nye fartøyet.

Det er verftet selv som har designet det 75 meter lange fartøyet som er blitt til i et nært samarbeid mellom reder og Karstensens. Det er også lagt vekt på en driftsprofil med så lavt drivstofforbruk som mulig. Det er blant annet installert varmegjenvinningsanlegg fra alle motorer og LED-lys over alt. Elektriske vinsjer er også med på å holde forbruket nede.

For å bedre sikkerheten til mannskapet om bord er lastedekk gjort vanntett, med vanntette skipssider. Ved å gjøre dette øker fribordet med nesten tre meter. Videre har rederiet valgt å bruke elektrisk vinsj på nothaleren, som den første i ringnotflåten.

Hoveddata: 

Navn: «Strand Senior» 
Verft: Karstensens Skibsvæft
Byggenummer: 445
Design: Karstensens Skibsværft
Lengde: 75 meter
Bredde: 15,30 meter
Tonnasje: 2897
IMO-nummer: 9871024
Rederi: Strand Senior AS
Motor: Wärstsilä 8V31
Gear: Wärtsilä SCV 90/2-PDC58
Propell: Wärtsilä 4D1095
Generator: Marelli 3000 kW
Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno Sverige
Brannslukningsutstyr: Survitec
Livbåter: Viking Life-Saving Equipment
Elektrisk installasjon: KS Elektro
 

Ved å plassere innredningen lengst vekke fra propellene og øvrige støykilder er det et godt grunnlag for støysvak innredning.

Nok elektrisk kraft

«Strand Senior» er utrustet med en 4880 kW hovedmotor, og en 3000 kW akselgenerator. Det skal sørge for nok effekt til bde elektrisk fremdrift under tråling, såvel som til thrusterene under notfisket. For ytterligere strømforsyning er fartøyet utstyrt med tre dieselgenegatoranlegg, hvert på 567 ekW.

Under fiske, hvor fartøyets elektriske vinsjanlegg brukes mer eller mindre kontinuerlig, vil hovedaggregatets kraftuttak og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Når det er bruk for full kraft på vinsjene vil det ikke være behov for full ytelse på hovedmotoren. Den kan derfor brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til strømforsyning. Dermed vil det ikke være nødvendig å ha hjelpemotorene i drift. Skulle det likevel være behov for ytterligere kraft på femdriftsanlegget er hjelpemotorene tilstrekkelig store at de til sammen vil kunne kjøre skipets normale strømforsyning, inkludert belastningen på vinsjesystemet. Alt dette sørger for en stor fleksibilitet, stor driftssikkerhet samt mulighet for driftsøkonomisk drift.

Utstyr:

Det er en rekke norske leverandører til nybygget. Blant annet er møbler og innredning levert av Maritim Montering og Ekornes.

Rapp Marine har levert alt av elektriske vinsjer, deriblant to trålvinsjer, to snurpevinsjer og to nettromler for å nevne noe. Triples har stått for dekkskranene, blant annet en NK-7500 notkran og en KN-60 fiskepumpekran. Styremaskinen er en Rolls-Royce SR 662 fra Tenfjord og thrusterne er av typen Brunvoll FU-63-LTC-1750, mens TV og annen underholdning til de ansatte sørges for Marinelektronikk i Ålesund.

Ellers har brødrene Markussen sørget for trålblokker til «Strand Senior». Hjelpemotorene er 3 stk Cummins QSK-19DM. Vakuum-systemet er levert av C-Flow og styrehusstolene kommer fra NorSap.