Gå til innhold
Annonse
Etter en usikker periode i opplag ved byggeverftet evnet Gulf Offshore Norge å ta levering av nybygget i januar 2017
Etter en usikker periode i opplag ved byggeverftet evnet Gulf Offshore Norge å ta levering av nybygget i januar 2017

Da Simek AS i Flekkefjord og Gulf Offshore i Sandnes inngikk kontrakten i 2014, ble leveringen på byggenr. 131 avtalt til april 2016. På grunn av nedgangen i oljemarkedet og lavere etterspørsel etter PSV-tjenester, ble rederiet, verftet og bankene enige om å utsette leveringen. I januar 2017 var imidlertid tiden inne.

Gudmor Anne Kristin Førland flankert av verftsdir. Øyvind Iversen (til h.) og rederiets adm.dir. Trond Førland.
Gudmor Anne Kristin Førland flankert av verftsdir. Øyvind Iversen (til h.) og rederiets adm.dir. Trond Førland.

M/S «North Barents» ble altså lagt i opplag ved verftet frem til januar i år. Den 18. januar ble overlevering og dåp utført hvor skipet fikk navnet «North Barents». Gudmor var Anne Kristin Førland som er gift med Trond Førland, adm.dir. i Gulf Offshore Norge. Med Sandnes i hekken gikk båten rett i oppdrag i Nordsjøen. Dette er 3. skip av denne designen til Gulf.

Skipet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund og er en videreutvikling av ST-216L CD. Skroget er bygget ved Desan Deniz Insaat Sanayi Ticaret A.S. Dette nye designet har betegnelsen ST-216 Arctic hvor det er tatt hensyn til siste krav innen ”Clean Design” med tanke på å unngå forurensning fra skipet både til sjø og luft.

ST-216 Arctic er, som navnet sier, designet med tanke på bruk i nordområdene og er basert på erfaringene fra tidligere leverte ST-216 CD som rederiet har i operasjon. Her er både is-klasse på båten samt at den har klassenotasjonen ”Winterized Basic”, som betyr at en tar høyde for nedising av skipet ved å installere varmekabler i utsatte områder for å sikre passasje til livsviktige funksjoner.

M/S «North Barents» har et dieselelektrisk fremdriftsanlegg ved 3 stk. Wärtsilä generatorer på totalt ca. 8.400 kW v/900 o/min. som bl.a. leverer strøm til de to CRP azimuth thrusterne akter, hver på ca. 2.600 kW som gir en forventet fart på ca. 16 knop. I tillegg er skipet utstyres med 2 stk. 1100 kW CP thrustere og en opptrekkbar 880 kW CP thruster forut. Et SCR system er installert for redusert NOx utslipp. Varmevekslere er fra APV SPX levert av A/S Norco Oslo.

Skipet har dobbel hud, og ingen dieseltanker som inneholder forurensende medium grenser mot sjø. Dette vil si at dersom skipet får en skade i sider eller bunn, vil det kun lekke ut vann da diesel og andre forurensende stoffer vil være innenfor den doble skallet. Kranutrustingen omfatter 2 x 3t@15 m dekkskraner og 2 x 15t tuggervinsjer. Skipets dekkskapasiteter er oppgitt til 10 t/m2 lasteevne, totalt areal på 1050 m2 med 65 m lengde og 16,20 m bredde.

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 stk. 1-manns og 13 stk. doble lugarer, alle med dusj og toalett. Det er lagt stor vekt på utformingen av innredningen om bord med tanke på mannskapets trivsel.

DP2 systemet er en Kongsberg leveranse som omfatter DP 22, 1 x Cyscan, DPS122+DPS200, ERN 99.99.99.99. Broløsningen er Kongsbergs integrerte K-Bridge med olje- og isradar, 2 x Simrad MX512 DGPS og Ship Security Alert System.

Hoveddata

Lengde oa

92,60 meter

Lengde bpp

82,20 meter

Største bredde

19,20 meter

Dybde i riss

8,50 meter

Klasset til DNV GL +1A1 SPS Clean(Design) COMF(C-2, V-3) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 HL(2.8) Ice(1B) LFL(*) NAUT(OSV(A)) OILREC SF Winterized(Basic). Følgende kapasiteter er oppgitt, alle ca.: Vannballast 2100 m3, brennolje 1200 m3 og 1000 m3 ferskvann.

Båten skal også tilfredsstille norske myndigheters krav og i tillegg NOFO 2009 med tanke på oppsamling av olje ved eventuelle forurensninger.

 

Oppmalt i rederiets typiske farger er «North Barents» lett identifiserbar.
Oppmalt i rederiets typiske farger er «North Barents» lett identifiserbar.