Gå til innhold

Libas AS ved Lie Management AS på Sotra tok 25. januar levering av fiskefartøyet «Libas» fra Simek AS i Flekkefjord. Fartøyet er  verftets byggenummer 96 og det tredje som fører dette navnet. Skipet ble døpt av Gerd O. Lie som er medeier i rederiet.

Fartøyet er designet og tegnet av Vik-Sandvik AS på Fitjar. Skroget ble bygget ved Bourgas Shipyard og kom til Flekkefjord 1. oktober, og skipet ble overlevert etter kun 16 ukers utrustning. Først var skroget ved Simek i fire uker, før det ble slept til Fitjar Mekaniske Verksted AS, avdeling Halsnøy.
Der ble motor, gear, propeller, ror, dyse og sidepropellere installert. På Simek ble overbygget i aluminium (verftets egen produksjon) montert sammen med master og resterende utstyr. M/S «Libas» er klasset i Det norske Veritas @ 1A1, Ice C, Fishing Vessel samt Skipskontrollen og i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav for fartøy med klassesertifikat for Havfiske II. Skipet har følgende

Hoveddata
Lengde o.a. ...................68,30 m
Lenge p.p. .....................60,00 m
Bredde på spant ...........14,00 m
Dybde til sh.dk. ..............9,65 m
Dybde til h.dk.................5,80 m
Brt ......................................2191

Skipets kapasiteter er 1435 m3 nedkjølt sjøvann (RSW), 70 m3 ferskvann, 265 m3 ballastvann og 505 m3 brennolje (diesel).

Arrangement
M/S «Libas» er under hoveddekket inndelt i tre dieseltanker akter samt en forbrukstank. På styrbord side i forkant av maskinrommet er det et lydisolert kontrollrom med tavle. På begge sider under hjelpemotorer og kontrollrom er skipets ferskvanntanker plassert. Framfor maskinrommet finner vi bunntankene for diesel samt åtte isolerte RSWtanker for føring av fisken. Forut i skipet er bunntankene for vannballast, hvor også RSW sjøvannspumpe og sidepropellere er montert. I et eget rom framfor er sonar og fiskeletingsutstyr.

Dekk
Fisken blir pumpet ombord fra enten snurpenot eller trål til en avsilings/fordelingskasse på shelterdekk, hvorfra fisken blir ledet i renner til sine respektive tanker. Her blir fisken nedkjølt i sjøvann som på forhånd er kjølt til ca. - 1,5°C. I senter mellom lastetankene er det arrangert en gang som strekker seg fra innredningen akter til forskipet og fra tanktopp til shelterdekk, over to dekk. På nederste dekk, på tanktopp, er røropplegg for RSW vann til lastetankene, sammen med rør for vakuumpumpe for lossing og lense- / ballastrør.

På hoveddekk er RSW-maskineriet som kjøler ned sjøvann plassert med pumper for sirkulasjon og vakuumpumpeanlegget fra Tendos AS. Dette systemet pumper fisken skånsomt til land. RSW-maskineriet er levert av Midt-Troms Kjøleservice AS og har en kapasitet på 984 kW (846.068 kcal/t). Helt akter på skipet er trålgalgen plassert med trål og sondevinsj og opphenget for trålblokkene, levert av Karmøy Maskin AS. På styrbord side er det to notbinger og snurpenothaler levert av SM Triplex.

Fartøyets to kraner, også fra SM Triplex, håndterer fiskepumpen og utstyret for lossing av fisk. Snurpegalger med blokker fra Karmøy Maskin AS er plassert på styrbord side forut og akter. Snurpevinsjene er også montert forut og er levert av Karmøy Winch AS sammen med resterende vinsjer og hydrauliske pumper. Fossen Shipping har levert anker og kjetting. Vinduer og lysventiler er levert av Marine Aluminium, de vanntette dørene av Nor Pro og lanterneutrustningen av Tranberg. Lyskasterne er av type Seematz levert av O.S. Solhaug, som også har forsynt skipet med vindusviskere. Styrehusstoler er levert av Sørlandets Aluminiumsprodukter.

Redningsutstyret består av en MOB-båt fra Viking med davit/kran fra Hydramarine. Skipet er oppmalt medmalingssystemer fra Jotun.

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av en Wärtsilä NSD type 12V32 hovedmotor, som yter 5520 kW (7510 hk) ved 750 o/min. Motoren er koblet til et Wärtsilä NSD type Wichmann propellanlegg, der propellen har en diameter på 3800 mm, via et reduksjonsgear av samme fabrikat. Gearet reduserer turtallet til 151,5 o/min. På gearet er det også uttak for en akselgenerator fra ABB på 2875 kVA.

Styremaskinen er en Ulstein Tenfjord koblet til et Ulstein høyløft ror. Skipet har også to sidepropellere fra Brunvoll, en forut og en akter, på 800 hhv. 950 hk, som skal sikre manøvrering i trange farvann samt at fiskeredskapen ved snurping holdes klar av skipet og propeller. Strømforsyningen besørges (itillegg til akselgeneratoren) av to Mitsubishi S12A2-MPTA hjelpemotorer fra Diesel Powersom driver hver sin Stamford generator. Shell leverer smøreolje til skipet.

Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum, kompressorene fra Sperre, separatorene fra Alfa Laval og RWO og tankpeileanlegget fra Ulstein Automation. Ventilasjonsanlegget er fra Miljø-Teknikk montert av Flekkefjord Blikk AS. Ulstein Automation har for øvrig også levert skipets alarm og automasjonsanlegg. Hydrofor anlegget er levert av Grundfos Pumper AS. Maskinrommet er brannsikret med et CO2-anlegg fra Unitor. Brannvarslingsanlegget er fra NorTronic AS installert av Flekkefjord Elektro.

Innredning
Fartøyet er innredet for en besetning på 14 personer fordelt på 1-manns og 2-manns lugarer med eget dusj/toalett. Toalettmodulene er levert av Norac, Ringebu i kombinasjon med Jets vakuumtoalettsystem. I overbygget på shelterdekk er messe og dagrom plassert i forkant, med bysse, kjøle og fryserom, utført av Fresvik, Sande, samt proviantrom på babord side. Bysseovnen er en Beha, mens vaskeriutstyret er fra Miele.

Over alt er innredningen smakfullt utstyrt med paneler fra Norac på skott og Danacoustic oppunder dekk, montert av verkstedets egne snekkere, som også har produsert skap, køyer og lignende trearbeider i eget verksted. Innredningen er frisket opp med møbler fra Hjellegjerde og Modell Møbler. Innredningsdørene er fra Baggerød. De elektriske installasjonene er utført av Flekkefjord Elektro AS.

Elektronikk
Det elektroniske utstyret er levert og montert av Moltech Norge AS. Av utstyr kan nevnes Nautic System kompass, Simrad Robertson RGC 12 gyrokompass og AP9 Mk III autopilot. Intercom-anlegg er fra Phontech. Norlag AS har levert skipets verktøyskap.

Norse Electronics AS har levert satellitt-antenne for TV mottak type SeaTel 4894E. Antennen er en 1,2 meters gyrostabilisert satellittparabol som vil gi mannskapet ombord stabile fjernsynsforhold i hele Nordsjøen og Norskehavet, faktisk helt vest til Grønland og nord til Svalbard. Selv i de verste værforhold vil den avanserte stabiliserings-funksjonen tilmantennen sørge for at den alltid er rettet mot satellitten. Satellittantennener forberedt for å utvides til å ta imot bilder direkte fra værsatellitter, samt for Internett kommunikasjon.