Gå til innhold

Larsnes Mek. Verksted A/S overleverte 18. desember sitt byggenr. 35, den 43,5 meter lange fiskebåten «Havsnurp», til Havsnurp A/S ved Karstein Stølen, Midsund. Rederiet kjempet i hele tre år for å få utskiftingsløyve for gamlebåten, bygget i 1957, innkjøpt i 1983. Da løyven kom sommeren 1998, bestilte eierne selv skroget i Polen.

Skroget fra Cenal Shipyard kom til Larsnes Mek. Verksted i løpet av sommeren 1999, og utrustningsarbeidet kunne starte. Prislappen for nybygget skal være ca. 65 millioner kroner. M/S «Havsnurp» er designet av Leine Maritime AS og har følgende

Hoveddata:
Lengde o.a. ................43,50 m
Lengde p.p. ................37,80 m
Største bredde ...........10,00 m
Dybde i riss til h.d. .....4,70 m

Bruttotonnasjen er oppgitt til 599, og tankene har kapasitet for 80 m3 brennolje og 30 m3 ferskvann.

Arrangement
Fartøyet er bygget med to gjennomgående dekk, bakk, utfallende baug, bulb, samt tverrhekk. Båten har lasterom med kapasitet på 512 m3. Fabrikken ombord er en totalleveranse fra P.E. Bjørdal AS.

Maskineri
Fartøyet er utrustet med en Deutz SBV9M628 hovedmotor, levert av William Knudsen, som yter 2750 hk. Motoren er tilkoblet et Scana Volda ACG 68/680 propellanlegg via et reduksjonsgear av samme fabrikat. Styremaskineriet er fra Ulstein Tenfjord, som betjeneret Schilling ror (under lisens i Polen) og to Brunvoll baugpropellere hver på 500 hk, en forut og en akter. Strømforsyningen besørges av en Deutz TBD 616 V12 hjelpemotor på 550 kW tilkoblet en A. van Kaick generator på687,5 kVA og et havneaggregat bestående av Deutz BF6M1013E på 550 kW og en A. van Kaick generator på 90 kVA, pluss en akselgenerator type A. van Kaick på 1562,5 kVA. Deutz motorene er levert av William Knudsen.

Pumpeutrustningen er fra Allweiler og Vest-Service, kompressorene kommer fra Sperre Industri, separatorer er fra Alfa Laval. Det ventilasjonstekniske er forestått av Wangsmo, isolasjonsarbeidene i fryserommene av verftet selv samt innleie, mens tankpeileanlegget er fra Ulstein Automation. Fryse- og kjølemaskineriet er fra Aquaterm Energi AS. Brannslukkingsanleggetav typen Inergen er fra Sontum Sikkerhet AS, og brannvarslingsanlegget er fra Scana Servoteknikk. Alarmanlegg for maskineriet kommer fra Scana Moland. 

Dekk
Ankervinsjen og annet hydraulisk dekksmaskineri er fra Karmøy Winch som også har levert fiskepumpe og kraner. Anker og kjetting kommer fra Sotra Marine Produkter. Brødr. Markussen står for levering av blokker og Tendos for vacuumpumpe-anlegget. Branndører er fra Baggerød,og Libra Plast har levert plastdører.

Redningsutstyret er en Koppernæs AS leveranse og inkluderer to DSB flåter og en Kopas MOB-båt. Daviter er fra Acta. Det er montert Tranberg lanterner og lyskastere fra Norselight. Båten er oppmalt med malingsystemer fra Jotun. Vinduer er fra Marine Aluminium.

Innredningen
er for 10 mann. I innredningen er det benyttet paneler levert av Contech AS i skott og Danacoustic-plater oppunder dekk. Baggerød har levert innredningsdører. Faste møbler er fra Rovde Møbelfabrikk og Hjellegjerde. Bysseovnen er en Beha og vacuumtoaletterav type Jets Vacuum.

De elektriske installasjonene er utført av Hareid Elektriske Teknikk A/S, mens Sebastian AS har vært el.teknisk konsulent og Sønnico Installasjon har forestått hovedtavlen.

Elektronisk utstyr
O. Øverland AS har stått for de elektroniske installasjonene. For navigasjon omfatter dette to Furuno radarer, henholdsvis FR-2135S (10 cm) og FR-2115 (3 cm). Videre Max- Sea Pro kartplotter, tre GPS navigatorer, henholdsvis Furuno GR-80-D og to GP-80,Anschütz Standard 20 gyrokompass og Anschütz Pilotstar D autopilot med thruster kontroll.

For fiskeleting er det installert to Furuno ekkolodd, hhv. FCV-1500 200kHz og FCV-1500 88 kHz, – videre Furuno CSH-24F sonar, Furuno CSH-73 sonar og Furuno CI-60G strømlogg. Et komplett Scan Scanmar fangstkontroll system er installert.

Skanti GMDSS A3 kommunikasjonsutstyret omfatter blant annet en Skanti TRP 1251S MF-HF radiostasjon, samme fabrikat type RT-4822 VHF-DSC simplex, to Skanti RT-2048 simplex VHF og en Furuno NX-500 Navtex mottaker. Blant nødutstyret finnes en Tron bærbar nødpeilesender, en Tron 40S friflyt nødpeilesender og 2 stk. Jotron SART radartranspondere.Av ekstra radioutstyr kan nevnes Nera Inmarsat «Mini M» og ekstra SSB sender Furuno FS-1562 MF-HF og Furuno PR-300. Intercom-anlegget er fra Vingtor.

Fartøyet ble finansiert gjennom Sparebanken Møre, Midsund.