Gå til innhold
Annonse

Den 5. mai ble «Clipperton» overlevert fra Karstensens Skibsværft i Danmark, til rederiet B-C Pelagic AB i Sverige. Tråleren er det største svenske fiskefartøyet noensinne.

Annonse

«Clipperton» er det første nybygget til den svenske pelagiske flåte på 17 år. Derfor bryter også fartøyet en mengde nye svenske barrierer:

Blant annet er hun det første svenske fiskefartøy med komplett sett elektriske vinsjer, levert fra Rapp Marine. Største elektronikkpakke på et svensk fiskefartøy noensinne, og de største sidepropellene i et svensk fiskefartøy noensinne.

Med andre ord er det en topp moderne pelagisk tråler som ble overlevert fra det danske verftet.

Optimale arbeidsforhold

Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og har derfor lagt spesielt vekt på å optimalisere arbeidsforholdene, sikkerhet og komfort for mannskapet. I tillegg har man lagt vekt på optimal fangstbehandling og oppbevaring.

Det er fem doble mannskapslugarer, alle med eget bad og toalett. I tillegg er det vaskeri, og garderobe med felles toalett.

- Ved å plassere dette lengst mulig vekk fra propellene, og andre støykilder, dannes et godt grunnlag for en støysvak innredning. I tillegg er det lagt inn en rekke konstruktive tiltak med hensyn til støyisolering, skiver verftet i en pressemelding.

Polsk skrog

Skroget er bygget i stål med to gjennomgående dekk. Det ble bygget hos Nauta Shipyard i Gdansk i Polen, og ankom Karstensen Skibsværft i desember 2017 for utrustning.  «Clipperton» er bygget på rundspant med speil og utfallende baug og markant bulb.

Hovedmotoren er en Catepillar MaK 6M32C, 2999 Kw.

Hoveddata

 • Navn: «Clipperton»
 • Verft: Karstensens Skibsværft / Nauta Shipyard
 • Byggenummer: 438
 • Design: Karstensens Skibsværft
 • Lengde: 63 meter
 • Bredde: 12,8 meter
 • Tonnasje: 1568
 • IMO-nummer: 9816775
 • Rederi: B-C Pelagic AB Sverige
 • Motor: MaK 6M32C, 2999 KW
 • Propell: Catepillar Propulsion MPP 950
 • Navigasjon & Kommunikasjon: Furuno Sverige
 • Brannslukningsutstyr: Wilhelmsen
 • Livbåter: Viking
 • Elektrisk installasjon: KS Elektro AS

Styrmaskinen er levert av Rolls-Royce Tennfjord og er en SR622 FCP. Videre er båten utstyrt med Scana Volda ACG-750 gear. Alle vinsjer er levert av Rapp Marine.

Under fiske, hvor fartøyets vinsjanlegg er mer eller mindre i bruk kontinuerlig, vil hovedgearets PTO og dermed akselgeneratoren være koblet inn. Når det er nødvendig med full kraft på vinsjene, vil det ikke være behov med full utnyttelse på hovedmotoren. Den vil da kunne brukes som kraftkilde dels til fremdrift og dels til strømforsyning. Derfor vil det ikke være nødvendig å ha hjelpemotoren i drift, mener verftet.