Gå til innhold

Volstad AS, Ålesund kunne overta sin nye frysetråler M/Tr. «VOLSTAD» fra Tersan Shipyard i Tyrkia den 24. juni 2013 som verftets byggenummer 1020. Gudmor for nybygget er Ann Kristin Brudevoll. Nybygningskontrakten ble inngått i oktober 2011, og det ble da opplyst at fartøyet skulle leveres i mars 2013.

I likhet med «Havstrand» som også er omtalt i denne utgave av SKIPSREVYEN, er Volstad nybygget av Skipsteknisk design – benevnelsen er ST-116L. Det er snakk om at prosjektprisen er på ca. 240 millioner kroner. Gamle “Volstad” er solgt til Roaldnes rederiet. Salget ga en regnskapsmessig gevnst på 76,7 millioner kroner.

Som de fleste nye fartøyer idag har også dette nybygget en grønn miljøprofil. I forbindelse med kontraheringen ble det opplyst at lavt energiforbruk, som i tillegg imøtekommer de strengeste utslippskrav, er her en viktig faktor. Fabrikken er utrustet for produksjon av hodekappet og sløyd fisk. Avfall fra fabrikk vil bli produsert til høyverdig fiskemel og fiskeolje.

Videre er båten utformet etter strenge helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetskrav for mannskapet. Høy komfort i lugarer og annen innredning, skal sørge for økt trivsel ombord.

Det er videre utviklet en ny skrogform hvor minimal skrogmotstand er nøye balansert opp mot plassbehov og sjøegenskaper.

Mye kan tyde på at rederiet er fornøyd med Tersans performance for i sommer bestilte Volstad Shipping et offshore skip av typen Subsea / IMR / Construction til pris cirka NOK 800 millioner. Også dette fartøyet er av Skipsteknisk design.

M/Tr. «VOLSTAD»

Produksjonen foregår ved at kappet fisk blir sortert og gradert automatisk, og roboter tømmer fryserne. Emballering og palletering foregår også automatisk, og det blir brukt elektrisk truck i lasterommet i stedet for manuell arbeidskraft.

Fartøyet fører NOR flagg med Ålesund som hjemstedshavn og har klasse i DNV med notasjoner klasse ✠1A1, Stern Trawler, E0, Clean, TMON og registerinformasjon: Hull complies with ICE-1B. Båten har følgende hovedddata:

Lengde o.a. 74,70 m
Lengde b.p.p.
66,00 m
Bredde på spant
15,40 m
Dybde i riss til h.dk.
6,16 m
Dybde i riss til sh.dk
9,11 m
Dybde i riss til 1. dk.
11,71 m
GT
3430
NT
1036
IMO
9652818

Maskineri

Fremdriften besørges av en Wärtsilä 9L32 dieselmotor med ytelse på 4500 kW som driver en Wärtsilä 4D 1095 CPP via et Wärtsilä SCV85 reduksjonsgear. Strømforsyningen besørges av 2 x CAT hjelpemotorer; en CAT C32 på 910 kW og en CAT C18 på 550 kW.

Styremaskin er type Tenfjord, og Teknotherm har levert kulde proviantanlegget. Kjelutrustningen er fra Ulmatec Pyro.

Dekk/innredning

Optimar Giske AS har levert fabrikken ombord. Den inneholder komplette produksjonslinjer med automatisk tømming av frysere, automatisk pakking, automatisk palletering og automatisk laste- og losseheis. Andersen Truck har supplert trucker. Kranutrustningen er fra Cargotec med 1 x 6t/15m, en på 2,5t/14m og en på 2,5t/8m, og Undertun Industrier har levert landganger.

I redningsutstyret inngår blant annet MOB-båt m/davit fra Maritime Partner. Hospitalutstyr kommer fra fra Medi 3.

Fartøyet er arrangert med innredning for 32 personer. Normalt er det 18/20 personer på hvert skift. Innredningsarbeidene er utført av Maritime Montering.

Navigasjons-, kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr er levert av Marinelektronikk. Nybygget er forsikret hos Møretrygd, og Sparebank 1 SMN har vært med på finansieringen.

Tersan skal nå levere en tråler av ST-116 design til Andenes Havfiskeselskap, og offshore skipet for Volstad Shipping kommer i 4. kvartal 2015.