Gå til innhold
Annonse
Annonse

Karstensens Skibsværft A/S, Skagen overleverte den nesten 40 meter store tråleren «TOBIS» til Kjærsgaard Hirtshals A/S den 8. mai 2009 som byggenummer 406 fra verftet. Designet er verftets eget, og skroget er bygget ved Safe Engineering Services i Gdynia.

Bak rederiet står brødrene Niels & John Kjærsgaard som begge har deltatt i fartøyets planlegging og bygging. Prisen for nybygget antas være rundt 50 millioner danske kroner. M/Tr. «TOBIS» erstatter rederiets gamle skip med samme navn samt «Galeota» og «Pion». I tillegg har rederiet kjøpt en rekke andre fiskefartøyer for å sikre tilfredsstillende kvotegrunnlag for nybygget.

M/Tr. «TOBIS»
Skroget er bygget med to gjennomgående dekk med utfallende baug og bulb og med akterskip med tverrhekk. Styrehuset er bygget i aluminium. Både under hoveddekk og på hoveddekk er fartøyet inndelt med vanntette skott. Under dekk er blant annet lasteseksjon med kjøle- og fryseseksjon, samt maskinrom. Brennoljetanker er i dobbeltbunnen.
På hoveddekk er forepeak, innfryserom, fangstbehandlingsdekk, lugarer samt messe. Shelterdekk er arrangert med trålbaner og tromler. Dekkshus er oppbygget med lugarer, og aktenfor er en losseluke og 2 split trålspill. Styrehus har 360 graders sikt med store vinduer.
Fartøyet er bygget til DNV ✠1A1, Fishing Vessel og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 39,95 m
Lengde b.p.p.
35,00 m
Bredde mld.
10,00 m
Dybde i riss til h.dk. 4,10m
Dybde i riss sh.dk.
6,50 m
Lasterom kjøl
260 m3
Lasterom frys
55 m3
GT
57

Drivstofftankene er på 105 m3 og ferskvannstankene på 20 m3 + 25 m3 for teknisk ferskvann i forepeak.

Dekk
«Tobis» er utrustet med automatisk filetmaskin type Baader 212, fra Brevik, Norge, som kan hodekappe, rense og filetere rundfisk, og videre er det et stort slurry-is anlegg for å sikre at fangsten kjøles ned hurtigst mulig. Videre er fartøyet forsynt med et ensilageanlegg fra Landia som kan utnytte avfall fra renset og filetert fisk. Carnitech har stått for fangstbehandlingsanlegg.
Rederiet har også lagt stor vekt på optimal håndtering av fiskeredskapene, og fartøyet er konstruert som hekktråler med trålbaner og rampe. Dermed er det mulig å håndtere store redskaper på en sikker og effektiv måte. Det er i alt 4 komplette sett trål.
Rapp Hydema har levert mesteparten av dekksutstyret med 3 x trålvinsjer, 4 x sveipespill, nettromler, gilsonspill, uthalerspill og fortøyningsspill. Odim Abas har stått for en knekkarms kran type KDE-20 på 25 t/m.
Van Wingerden har levert vinduer og lysventiler, og ankerutrustningen er fra Spek. Autotrålsystem er type Rapp Hydema Pentagon, og Brødr. Markussen har levert trålblokker. Norselight har levert lyskastere, og Sigma malingsprodukter er anvendt til oppmaling av fartøyet.
Av redningsutstyr ombord kan nevnes 2 x RFD 12-personers redningsflåter, overlevningsdrakter og redningsvester.

Maskineri
Fremdriften besørges av en ABC 6 DZC hovedmotor med ytelse på 721 kW v/750 rpm som driver et Hundested VP12 propellanlegg på 3200 mm diameter. På gear er påmontert 3 stk. PTO for hydraulikkpumper. Styremaskineriet er type Tenfjord, og tråleren er utrustet med en Hundested baugpropell på 250 hk.
Strømforsyningen besørges av to Cummins QSM11-DM hjelpemotorer med Stamford generatorer på 220 kW. Pumpeutrustningen kommer fra Bombas Azcue, og Nordkøl har levert frysemaskineri. Ventilasjonsanlegg er fra LF Ventilation. Brannsikkerheten ombord ivaretas at et Danfoss Semco CO2 brannslukkingsanlegg.

Innredning
Fartøyet er innredet for en besetning på 10 personer der alle har egne lugarer med bad/toilett. Utførelsen i innredningen inkluderer støyisolering, og den tekniske prøveturen viste svært lavt støynivå. Maritime Montering har utført innredningsarbeidet og levert møbler sammen med Ekornes. Innredningsdører er fra Momec Door AB.
De elektriske installasjonene er utført av Hanstholm Elektronik med alarm-/overvåkningssystem fra Elektromarine og hovedtavle fra Cubic. Phontech har leveret innendørs intercom og Raytheon utendørs type Ray-430.

Elektronikk
Hanstholm Elektronik har levert og installert den elektroniske utrustningen ombord. Utstyret innbefatter 2 x Furuno FAR-2117BB radar, Simrad AP50 autopilot, Simrad RGC50 gyro, Furuno SC-50 GPS-gyro, Furuno FCV-1200 BB ekkolodd, Furuno FCV-1100 ekkolodd, 2 x Sodena plotter, Furuno GP-32 GPS, Scanmar Scanbas net monitor, Sailor HCM4500 SSB, 2 x Sailor RT-2048 VHF, Sailor RT-5022 VHF DSC, Sailor Epirb, Furuno NX-300 navtex, JRC AIS JHS 182 AIS, KVH mini V-sat og Airmar vindmåler. Sat-TV er type SeaTel 3294E.

Karstensens Skibsværft A/S er beskjeftiget et stykke inn i 2011 med bygging av flere fiskefartøyer, og i tillegg kommer reparasjonsarbeider.