Gå til innhold
Annonse

– fiskefartøy fra Tyrkia

Annonse

Kombinasjonsfiskefartøyet M/Tr. «QUO VADIS» ble levert til Fiskeriselskapet Norli AS, Vedavågen fra Tersan Shipyard i Tyrkia i uke 25 2014 som verftets byggenummer 1051. Nybygget er konstruert av Seacon og har betegnelsen SC34. Rederiet eies og drives av av brødrene Karl, Valter og Magne Rasmussen.

I sitt grunndesign er dette en søsterbåt av M/S «M-Solhaug» som ble omtalt i Skipsrevyen nr. 2/2014. Mens “M-Solhaug” er et linefartøy og dermed vesentlig enklere utrustet, er “Quo Vadis” utstyrt med fabrikk og omfattende trålpakke.

M/S «QUO VADIS» er rigget for trål, dobbeltrål og snurrevad. Fartøyet er i utgangspunktet også prosjektert for not og kan med enkelte forandringer senere også rigges for notfiske. Rederiet har rettigheter/kvoter eksempelvis for konsumfiske i Nordsjøen etter ulike arter hvitfisk og reker. Dette vil foregå med både trål og snurrevad. Videre er fartøyet rigget for fiske med snurrevad etter torsk i nord samt loddetråling.

Ved utformingen av fartøyet er det lagt stor vekt på at sikkerheten og komforten til mannskapet blir godt ivaretatt. Det er høy standard på lugarer og oppholdsrom. Arbeidsforholdene både på dekk og i fabrikk byr på svært gode og rasjonelle arbeidsforhold.

Det er et mål at fartøyet skal kunne levere fangst av best mulig kvalitet. Båten er utstyrt med CFW /CSW-tanker, og fangsten pumpes direkte fra trålposen/snurrevadsekken til lasteromstankene med vakuumpumpe. CSW-tankene er arrangert slik at det også skal være mulig å føre levende fangst.

M/Tr. «QUO VADIS» er bygget til Det Norske Veritas klasse ✠1A1, fører NOR flagg og har følgende hovedddata:

Lengde o.a. ............................................................................................................  34,07 m

Lengde b.p.p. ........................................................................................................  29,28 m

Bredde på spant .....................................................................................................  9,50 m

Dybde i riss ............................................................................................................  5,00 m

GT ...............................................................................................................................  499

NT ...............................................................................................................................  149

Lastekap. ................................................................................................  180 m3 kjølerom

Lastekap. ......................................................................................................  200 m3 CSW

IMO nr. ...............................................................................................................  9605889

Fiskerinr. ...............................................................................................................  R-50-K

Maskineri

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineri, akselgenerator, hjelpegeneratorsett og havneaggregat. Fremdriften besørges av en Cummins QSK50-M dieselmotor på 1825 hk som er koblet til Finnøy reduksjonsgear og propeller. Strømforsyningen besørges av en Scania DI 12 motor med Stamford generator samt Stamford HCM 634J2 akselgenerator. Havneaggregatet er satt sammen av John Deere 6068 TFM motor og Stamford generator. Styremaskin er av Rolls-Royce fabrikat, og Brunvoll har levert sidepropeller.

Allweiler og Anadoluflygt har levert pumper, kompressorer er fra Atlas Copco og Alfa Laval har supplert separatorer. Ventilasjonsanlegget kommer fra Heinen Hopman, og tank sounding anlegg er fra Kockum Sonics. Brannsikkerheten ombord ivaretas av utstyr fra Aksis Fire Fighting.

Dekk

Sirkulasjonssystemet for fisketanken er levert av MMC Kulde, og vacuum laste-/losseanlegget er fra MMC Tendos. Thyborøn Skibssmedie A/S har levert snurrevad- og trålutstyr som to kombivinsjer. Ankerutrustning er fra Poseidon, og kranleveransen kommer fra Triplex. Brdr. Markussen har stått for trålblokker til fartøyet.

Redningsutstyret omfatter blant annet Viking redningsflåte og MOB-båt fra Noreq m/davit fra MB Hydraulikk. Søke- og navigasjonslys er fra Aqua Signal

Innredningsarbeidet ombord er utført av Maritime Montering, inkludert leveranse av paneler på innvendige skott. Ekornes har hatt møbelleveranser, og NorSap har levert styrehusstoler. Vacuum toalettsystemet er fra Jets.

Vico AS har tatt seg av elektro- og elektroniske installasjoner og utstyr.

-

Tersan Shipyard skal levere et skip av ST-259 design til Volstad Shipping som skal være ferdig i 2015 og et ST-156L design bestilt av Leinebris/Urvaag.