Gå til innhold

Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea leverte LPG skipene «Polar Viking» og «Pacific Viking» til Hydroship 13. oktober henholdsvis 3. januar. Skipene har en kapasitet på ca. 60.000 m3.

LPG-skipene ble i sin tid kontrahert av Hydro Agri og eies av et 50/50 Joint Venture selskap med Reederei F. Laeisz i Tyskland. Skipene ble kontrahert på basis av 10-års certepartier til Hydro Agri (som nå er blitt til Yara). Et viktig område er ammonia der selskapet produserer, driver med handel, lagring og transport. Reederei F. Laeisz har ansvaret for teknisk drift av skipene.

Lastearrangementet viser fire lasterom med prismetanker. Skipene skal kunne føre to typer last samtidig, hvorav den ene kan være nedkjølt. Aktuelle lastetyper er ammonia, butadiene, butan, butylene, 1,3 propan, kommersiell propan og propylene. Re-liquefaction (re-kondensering) anlegget kan håndtere to komptaible grader last samtidig. Skipene kan også ta annen last som passer for deres konstruksjon.

Losseoperasjonen skjer ved hjelp av to Deepwell pumper for hver lastetank, hver med kapasitet på 500 m3/h, som betyr at full last kan losses på ca. 15 timer.

«Polar Viking» – «Pacific Viking»
er klasset i GL @100 A5 Liquefied Gas Tanker, NAV-D, IW, Ship type 2G, MC, AUT, INERT og fører Liberia flagg.

Skipene har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
204,90 m
Lengde p.p.
195,00 m
Bredde største
32,20 m
Dybde i riss
20,80 m
Dødvekt sommer
ca.40.100
Draft scantling
11,90 m
Lastekapasitet
ca. 60.000 m3

Bunkerstankene har kapasitet for ca. 2.000 m3 fuel, og kapasitet for vannballast er 16.900 m3.

Maskineri
Fremdriftsmaskineri er en Hyundai B&W 5S60 MC-C dieselmotor med ytelse 9.720 kW koblet til et Hyundai FPP propellanlegg med diameter 6,7 meter. Maskineriet gir skipene en max. fart på ca. 16 knop.

Tre Hyundai - B&W 6L 28/32H dieselmotorer, hver på 1260 kW v/720 o/min, leverer strøm ombord. Nødaggregatet er på 130 kW.

Pumpeutrustningen er fra Hamworthy KSE Svanehøj når det gjelder lastepumper. Kjelutrustning er fra Kangrim, og brannvarslingsanlegget er merke Consilium NSAC-1.

Diverse
Dekksmaskineri er levert av Kocks, og kraner er fra Hochang. Incinerator er type HMMCO MAXI 100 SL-1. Ballast kontrollsystemet er levert av Danfoss.

Norcontrol har levert brokontroll-systemet, mens det integrerte brosystemet er fra Transas type Navisailor 3000. Radarutstyret består av Furuno FAR-2835S og FAR-2825.

Skipene seiler med 12-manns besetning.

Første gang publisert: Skipsrevyen nr. 2/2005